Studenter

För oss är ett nära samarbete med universitet och tekniska högskolor en investering i framtiden.

I en så pass föränderlig bransch som vår är det helt avgörande att ha kontakt med nya begåvningar. Om du är intresserad av examensarbete (grundnivå, master eller doktorsavhandling) i en banbrytande miljö med avancerade forskningsanläggningar kan du skicka ett e-postmeddelande till human.resources@nynas.com. Skriv "Examensarbete på Nynas" i ämnesraden.

Examensarbete på Nynas

Doktorsavhandling eller mastersuppsats – Nynas erbjuder en stimulerande miljö med kunniga kollegor och avancerade forskningsanläggningar, och dessutom starka kopplingar till den akademiska världen.

Läs mer om Examensarbete på Nynas