Säkerhet

På Nynas kommer säkerheten först, sist och mittemellan. Vår säkerhetsfilosofi går långt utöver att bara följa olika rättsliga krav och branschstandarder.

För oss ska säkerheten vara det första alla Nynasmedarbetare tänker på. Det är därför vi investerar så mycket tid och energi i att utbilda och informera vår personal och våra kunder i frågor som rör hälsa och säkerhet.

Säkerhet i praktiken - SDS

Vi har många olika initiativ på säkerhetsområdet att berätta om och här har vi valt två exempel som illustrerar vårt tillvägagångssätt.

Läs mer om Säkerhet i praktiken - SDS

Hälsa och säkerhet

På Nynas är hälsa och säkerhet inte abstrakta frågor som bara rör ledningen. Tvärtom strävar vi efter en kultur där dessa frågor rör alla – från den senast anställde till VD.

Läs mer om Hälsa och säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Våra anläggningar uppfyller stränga säkerhetskrav. Vissa av dessa regler är globala – och gäller alla våra produktionsanläggningar – medan andra är lokala.

Läs mer om Säkerhetsföreskrifter