Hälsa och säkerhet

På Nynas är hälsa och säkerhet inte abstrakta frågor som bara rör ledningen. Tvärtom strävar vi efter en kultur där dessa frågor rör alla – från den senast anställde till VD.

Allas ansvar

För att vi ska ha en stark kultur för hälsa, säkerhet och miljö har vi två utbildningsprogram:

  • Hearts & Minds, som ger en bättre förståelse av vad hälsa, säkerhet och miljö är och hur vi kan förbättra vår kultur.
  • Observe, Think and Act, där alla medarbetare uppmuntras att delta aktivt i hälso-, säkerhets- och miljöarbetet.

Nynas intranät används bland annat till att beskriva vad vi har lärt oss av olyckor och tillbud.