Säkerhet i praktiken - SDS

Vi har många olika initiativ på säkerhetsområdet att berätta om och här har vi valt två exempel som illustrerar vårt tillvägagångssätt.

Safety is no accident

Bitumenprodukter till vägbeläggning och industritillämpningar levereras, förvaras och hanteras vid temperaturer mellan 150 och 230℃. Olyckor och felaktig hantering kan få allvarliga konsekvenser, däribland allvarliga brännskador, chock, explosioner och andningsproblem på grund av exponering för bitumenångor. "Safety is no accident" var från början ett initiativ i Storbritannien men är nu en kampanj i hela Europa riktad mot våra kunders ansvariga chefer och driftspersonal.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad är obligatoriska för klassificerade produkter, liksom information som krävs enligt REACH. För maximal öppenhet ger vi ut säkerhetsdatablad för alla våra produkter.

För att läsa våra säkerhetsdatablad, välj ditt segment i menyraden överst på denna sida ("Choose your segment"), och välj sedan ”Product and safety” i högerspalten. Där kan du ladda ner och visa säkerhetsdatablad (SDS) för våra produkter.