Säkerhetsföreskrifter

Våra anläggningar uppfyller stränga säkerhetskrav. Vissa av dessa regler är globala – och gäller alla våra produktionsanläggningar – medan andra är lokala.

Säkerhetsföreskrifter i Nynäshamn

Söder om Stockholm ligger Nynäshamn. Vårt raffinaderi där uppfyller alla gällande nationella och internationella säkerhetsbestämmelser.

Läs mer om Säkerhetsföreskrifter i Nynäshamn

Säkerhetsföreskrifter i Göteborg

Vårt raffinaderi i Göteborg uppfyller ett antal stränga kommunala och nationella säkerhetsbestämmelser.

Läs mer om Säkerhetsföreskrifter i Göteborg