Säkerhetsföreskrifter i Göteborg

Vårt raffinaderi i Göteborg uppfyller ett antal stränga kommunala och nationella säkerhetsbestämmelser.