Nyheter och event

Senaste nytt

 • 2016-09-16 16:40

  Med en ny typ av bindemedel är det möjligt att sänka tillverkningstemperaturen utan att påverka den färdiga asfaltens kvalitet.
 • 2016-09-14 15:27

  Under juni och juli pågick ett stort beläggningsprojekt på E20 utanför Göteborg. För att minimera trafikstörningarna utfördes läggningen parallellt på tre körfält.
 • 2016-09-14 14:47

  Genom att tillsätta Nygen 910 öppnas nya möjligheter att använda sig av en större andel återvunnen asfalt i slutprodukten.
 • 2016-09-01 09:17

  Nynas har startat de första leveranserna av bitumen med tankbil från Harburg raffinaderiet, beläget nära Hamburg, Tyskland.
 • 2016-08-19 16:52

  Med en ytbehandling får vägen ett nytt slitlager som även fungerar som ett tätskikt för den underliggande vägkroppen. Metoden är resurssnål eftersom stenmaterialet inte behöver värmas upp och det endast krävs ett tunt lager sten.
 • 2016-08-19 16:44

  De högtrafikerade broarna är speciellt utsatta och fordrar noggrann skötsel, drift och underhåll. I år drar ett stort renoveringsprojekt igång på Ölandsbron.
 • 2016-04-24 14:23

  Leveransguiden 2016 är här!
 • 2015-12-21 09:33

  Ökad samverkan mellan leve­rantörer, transportör och asfalt­verk gör att säkerheten ytterli­gare har förbättras vid lastning och lossning av bitumen.
 • 2015-12-21 09:26

  Gemensam produktutveckling mellan entreprenörer och materialleverantörer. Så lyckades Svevia och Nynas.
 • 2015-12-21 09:26

  Asfalt med lång livslängd är inte bara kostnadseffektivt utan innebär även minskad miljöpåverkan tack vare lägre nötningsgrad. Det är utgångspunkten för beläggningen av Sundsvallsbron.
NYNAS BITUMENSTOPP & BELÄGG

Stopp & Belägg


Stopp & Belägg är en kundtidning som produceras och publiceras av Nynas AB. Här finner du intressanta intervjuer med experter från industrin och kan läsa om de senaste beläggningsjobben i Norden. Läs mer om Stopp & Belägg