Projekt

Säkert arbete i Surrey

Även om många ytbehandlingsarbeten och andra vägprojekt avbröts under nedstängningen i Storbritannien kunde en av Nynas kunder, Hazell & Jefferies Ltd i Oxford, övertyga sina uppdragsgivare att det var möjligt att fortsätta arbeta säkert trots de hårda restriktionerna.

Noterat

En trotjänare tackar för sig

Efter närmare 35 år i Nynas har Peter Bäcklund valt att dra sig tillbaka från rampljuset. Vi har fått en pratstund med den nyblivne pensionären.

Noterat

Ett skepp kommer lastat…

Det var inte vilket fartyg som helst – med en lastkapacitet på 180 000 kubikmeter är det den största oljetankern som angjort Nynäshamn på 30 år.

Säkerhet

Ansvar för våra produkter och deras påverkan

En övergripande målsättning för Nynas är att minimera produkternas påverkan på hälsa, säkerhet och miljö. En nyckelroll i det arbetet har Product HSE.

Noted

Värdet för kvalitet är lägre

Roberto Crotti, World Economic Forum (WEF), angående tillståndet för det europeiska vägnätet.

Läs intervjun om kopplingen mellan vägar och konkurrenskraft


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.

Ögonblicket
09:30
02 september
Nynäshamn

Katia Soza och Carl Hultin genomför tester med en dynamisk skjuvreometer (DSR) i ett av laboratorierna inom Nynas Bitumen. DSR är ett avancerat instrument som mäter ett materials reologiska egenskaper, i det här fallet viskoelasticitet hos bitumen vid olika temperaturer och belastningsfrekvenser. Resultaten ligger sedan till grund för att få en djupare förståelse för bitumenegenskaper och då främst för polymermodifierade produkter.

För närvarande pågår en omfattande kompetensöverföring på det ackrediterade laboratoriet och Carl överför sina specialistkunskaper om metoder och instrument till engagerade Katia. Detta gör att Carl får mer tid att bygga vidare på sin spetskompetens om Nynas produkter och att fokusera på kundsupport.

Karin Hennung, Product HSE

En övergripande målsättning för Nynas är att minimera produkternas påverkan på hälsa, säkerhet och miljö. En nyckelroll i det arbetet har Product HSE.