Projekt

Porsgrunn, Norge

Den norska industrikoncernen Yara International blir först i världen med att använda ett helt elektriskt containerfartyg i kommersiell drift. För att möjliggöra övergången från transporter på land till sjöss byggs en ny kajanläggning.

Noterat

Varför elvägar?

En viktig faktor i utvecklingen av framtidens vägar är kravet på sänkta CO2-utsläpp, framförallt från den tunga trafiken. Enligt konsultföretaget WSP ska till exempel två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige kunna ske på elvägar år 2030.

Projekt

Vägunderhåll, Finland

Det finska vägnätet har en sammanlagd längd på 454 000 km. Den statliga delen – 78 000 km – består av riks- och stamvägar, motorvägar samt region och förbindelsevägar. Under 2019 fick cirka 1 800 km av det statliga vägnätet ny asfaltbeläggning.

Projekt

E10 Kiruna

Brytningen i världens största underjordsgruva har resulterat i deformationer och sprickbildningar på marknivån i sådan utsträckning att delar av Kiruna stad måste flyttas. Ett viktigt projekt i omvandlingen är att en del av E10 får en ny sträckning norr om staden.

Noted

Alla huvudaktörer arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat

Katri Eskola, Specialist vägunderhåll Trafikverket i Finland

Diskussionen: COVID-19-pandemin


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.

Ögonblicket
11:45
18 december
Harburg, Tyskland

Moritz Fenske har just startat lastningen av bitumen på oljetankern Bitland vid en av kajerna på Nynas raffinaderi i Harburg. Det cirka 100 m långa fartyget har en maximal lastförmåga på 4 972 TDW och trafikerar hamnar runt Nordsjön, framförallt för Nynas räkning.

Lastarmen, som Moritz ansluter till fartygets lastmunstycke med hjälp av fjärrkontroll, har en kapacitet på ungefär 300 ton per timme. Den här dagen består lasten av mjuk bitumen, som ska transporteras till raffinaderiet i Göteborg.

I Moritz uppdrag som lastmästare ingår inte bara att ansluta och koppla ifrån lastarmen och ansvara för driften av pumparna – han ska även planera lastningen tillsammans med fartygets kapten och övervaka att alla säkerhetsrutiner följs till punkt och pricka.

Karin Hennung, Product HSE

En övergripande målsättning för Nynas är att minimera produkternas påverkan på hälsa, säkerhet och miljö. En nyckelroll i det arbetet har Product HSE.