Asfalttikallio förvärvar NCC:s finska asfaltsverksamhet

Asfalttikallio Oy är ett finskt beläggningsföretag som grundades 2012. Nu tar man ett stort steg i sin fortsatta expansion genom förvärvet av NCC:s finska asfaltsverksamhet.

Med Asfalttikallio som ny ägare finns det goda möjligheter att i den befintliga verksamheten uppnå strategiska synergier med tanke på företagets snabba utveckling och starka marknadsposition.

Enligt avtalet, som offentliggjordes i slutet av 2021, överförs hela NCC:s finska asfaltverksamhet till Asfalttikallio, inklusive pågående kontrakt och cirka 200 anställda. NCC:s stenverksamhet ingår dock inte i uppgörelsen.

– Förvärvet ger oss en utmärkt möjlighet att genomföra vår tidigare lagda strategi med hjälp av den utrustning och professionella personal som övergår från NCC till oss, säger Antti Kalliomaa, vd för Asfalttikallio.

En direkt konsekvens av affären är att Asfalttikallio flyttar fram sina positioner på den finska asfaltmarknaden. Enligt prognoserna kommer man att nå en omsättning på cirka 200 miljoner euro inom en nära framtid.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noted

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron