Framgångsrik 50-åring blickar framåt

Eurobitume har varit de europeiska bitumenproducenternas röst sedan 1969.

Organisationen, med huvudkontor i Bryssel, har som mål att främja en effektiv och säker användning av raffinerat bitumen i vägar och applikationer för industri och byggnation. Under årsmötet i april samlades medlemmar, intressenter och samarbetspartners inom industrin för att fira Eurobitumens 50-årsjubileum. Detta uppmärksammades i ett speciellt seminarium – ”50 years of Eurobitume and beyond” – som lyfte fram viktiga milstolpar och resultat för branschen från organisationens start för 50 år sedan fram till idag, och även blickade mot 2020 och framåt.  

Så här beskriver Siobhan McKelvey, Eurobitumes Director General, organisationens utveckling:

”Eurobitume har kommit långt sedan starten 1969 utifrån målsättningen att vara en stark, enhetlig röst för bitumenindustrin i Europa. Nu 50 år senare har vi fortfarande samma uppdrag men med en annan struktur. Ursprungligen bildades Eurobitume av fem nationella föreningar. Medlemskapet utvidgades sedan för att även omfatta företagsmedlemmar. Sedan 2015 har alla nationella föreningar helt integrerats i en enda organisation. Samtidigt har kriterierna för medlemskap förändrats för att öppna dörrarna till en bredare grupp av företag som nya medlemmar med intresse för eller koppling till bitumenindustrin.

Drivkraften bakom förändringen var att skapa en gemensam röst för att främja en långvarig efterfrågan på bitumen och att erkännas som den givna referensen för bitumen i Europa. Medlemsutvecklingen sedan 2015 har inneburit en snabb tillväxt av företag, och med introduktionen av såväl associerade- som kärnmedlemmar har antalet medlemmar ökat från nio till 28 i början av 2019 (13 kärnmedlemmar och 15 associerade).

Vi fortsätter att ge klargörande information i tekniska frågor samt hälso- och säkerhetsfrågor. Vi samarbetar också med tillsynsmyndigheter för att utveckla och underhålla testförfaranden och säkerhetsstandarder för att därmed säkerställa högsta möjliga kvalitet inom all bitumenrelaterad operativ verksamhet.”

Och när det gäller framtiden har Siobhan följande att säga: 

”Framöver fokuserar vi på att hjälpa våra medlemmar att förbereda sig för att möta framtida utmaningar när marknaden förändras. Vi har redan identifierat 'Hållbarhet och cirkularitet' som ett viktigt tema för att förstå och anpassa oss till. Baserat på befintliga fakta vill vi kommunicera om de positiva bidrag som bitumen kan ge i detta sammanhang.

Förra året lanserade vi en branschevent – E & E Event – som vi organiserar tillsammans med EAPA. Det gav en ny, unik interaktiv plattform för att dela tankar och diskutera idéer hur branschen förbereder sig för att möta framtida utmaningar och dela bästa praxis med ett brett spektrum av intressenter.”

Noterat

Stopp och full fart framåt

Den 27 november 2020, efter 46 dagar och 8 000 aktiviteter utan vare sig olyckor eller någon personal som smittats av Covid-19, avslutades ett underhållsstopp på Nynas raffinaderi i Harburg.

Projekt

Porsgrunn, Norge

Den norska industrikoncernen Yara International blir först i världen med att använda ett helt elektriskt containerfartyg i kommersiell drift. För att möjliggöra övergången från transporter på land till sjöss byggs en ny kajanläggning.

Diskussionen

Vägunderhåll, en utmaning i Europa

Bristen på finansiering av vägunderhåll är ett växande problem i Europa. Nu krävs omfattande insatser för att undvika ytterligare försämringar.

Noterat

Varför elvägar?

En viktig faktor i utvecklingen av framtidens vägar är kravet på sänkta CO2-utsläpp, framförallt från den tunga trafiken. Enligt konsultföretaget WSP ska till exempel två tredjedelar av lastbilstransporterna i Sverige kunna ske på elvägar år 2030.

Noted

Alla huvudaktörer arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat

Katri Eskola, Specialist vägunderhåll Trafikverket i Finland

Diskussionen: COVID-19-pandemin


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.