sikkerhed

Sikkerheden har højeste prioritet i vores firma (branche). Vi ønsker at holde alle vores kunder, både på ledelsesmæssigt og operationelt plan opdateret, ved orientering med de seneste vejledninger for sikker håndtering af bitumen.

 Siden 2006 har vi arbejdet med et omfattende informationsmateriale om sikkerhed, der i dag findes på 11 europæiske sprog. Den sidste opdatering, maj 2012, indeholder de seneste anbefalinger fra Eurobitumen om den bedste håndtering, REACH lovgivning såvel som H2S (svovlbrinte) forholdsregler.

Hvis du ønsker at vide mere om sikker håndtering af bitumen, kan du downloade vores opdaterede sikkerhedspakke bestående af:

Har du travlt, kan du tage et kig på vores:

Se også Eurobitume-vejledninger for sikker levering, www.eurobitume.eu/hse/safe-handling.

NYNAS BITUMENSIKKERHEDSDATABLADE

Sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsdatabladet (SDS) er den primære kanal i forsyningskæden, hvad angår kommunikation vedrørende REACH-relateret information. Disse dokumenter er meget omfattende og indeholder information, der vejleder om sikker brug, som f.eks. klassificering og mærkning, førstehjælp, opbevaring og håndtering, eksponeringskontrol, transportklassifikation osv.

Bitumen er ikke klassificeret som et farligt stof, og der er i øjeblikket ingen lovkrav om, at der skal følge et sikkerhedsdatablad med bitumen. Dog indeholder sikkerhedsdatablade meget vigtig information om sikker håndtering af bitumen, og det er derfor praksis i branchen, at sikkerhedsdatablade medfølger, og Nynas støtter dette. Sikkerhedsdatablade til Nynas' bitumenprodukter kan downloades under Produkter. Gå til Produkter