Nyheder & events

 1. Produkter
 2. Nyheder & events
 3. Anlægsområdeprofiler
 4. Knowledge tank
 5. Vores tilbud
 6. Sikkerhed
 7. Industri foreninger
Bitumen til vejbelægninger

26-11-2014 16:14

Genbrug af asfalt vokser hastigt i Danmark

Gammel asfalt i nye veje sparer ressourcer og penge. Anvendelsen af genbrug i Danmark stiger, og et nyt projekt skal se på, om rammerne for genbrug kan udvides.

Den danske asfaltindustri har genanvendt affræset asfalt siden 80’erne. De sidste fem år er anvendelsen for alvor vokset, for genbrug sparer både ressourcer og penge.

– Der er heldigvis kommet stort fokus på klimaet, hvilket klart fremmer kundernes positive indstilling til genbrug. For kunderne er fordelene: større stabilitet i bærelag, bedre CO2-regnskab og endda lavere priser, siger Lotte Josephsen.

Hun er laboratoriechef Lemminkäinen A/S, som sammen med en række samarbejdspartnere netop har fået antaget et stort projekt i Miljøministeriets udviklingsprogram MUDP. Projektet skal bl.a. afdække potentialet for genbrug inden for og uden for rammerne af de eksisterende vejregler.

– Vi er meget spændte på at komme i gang med projektet, som starter i januar 2015 og løber over de næste to år. Vi håber at vise, at de nuværende grænser for anvendelse af genbrug kan udvides uden konsekvenser for kvaliteten.

I Danmark må bærelag i princippet bestå af 100% genbrugsmateriale, mens rammerne for slidlag er mere restriktive og tillader mellem 0 og  30%. Mange danske asfaltvirksomheder optimerer i disse år deres produktion med henblik på anvendelse af genbrug.

I Pankas genanvendes asfalt på to måder. Dels som affræset materiale, der transporteres til en fabrik, knuses og sorteres og derpå blandes i ny varm asfalt, hvor det erstatter jomfruelige skærver og bitumen. Og dels som hot-remix, der foregår ude på vejen. Den gamle asfalt varmes op, fræses af og tilsættes en mængde ny asfalt i et transportabelt anlæg for straks at blive udlagt.

– Ved anvendelse af genbrugsasfalt i bærelag ender kvaliteten ofte med at blive bedre end i bærelag uden genbrugsasfalt. Årsagen er, at der i genbrugsasfalt ofte er relativt ædle råvarer, som stammer fra den gamle vejs slidlag, siger Poul Henning Jensen , COO og teknisk direktør i Pankas.

Han forventer som Lotte Josephsen, at genbrug af asfalt vil vokse i Danmark. Både i bære- og slidlag.

– Genbrug kræver særlige anlæg, hvis du vil tilsætte mere end 25% genbrugsasfalt. Vi har investeret i og optimeret vore værker, så vi kan gå over 70%. 
For genbrug i større mængder kræver mere opvarmning af genbrugsasfalten, forklarer Poul Henning Jensen.

– Genbrug af asfalt er recycling i højeste potens. Asfalten nedgraderes ikke, som det sker med eksempelvis plast. Gammel asfalt bliver genbrugt i ny, der som minimum har samme kvalitet som den gamle.

Dansk genbrug af asfalt

 • DD650.000 tons asfalt blev i 2013 genbrugt i ny asfalt.
 • DDHeraf blev 150.000 tons genbrugt i slidlag og 500.000 tons i bærelag.
 • DDDen samlede asfaltproduktion var 3,5 mio. tons.
 • DDGenbrugsmaterialet udgjorde altså tæt på 20%.
 • DDGodt 130.000 tons gammel asfalt blev genanvendt som ubundet bærelag.

Kilde: Asfaltindustrien

Yderligere læsning

Sustainability and performance of tyres: can they go together?

Join Rubber & Tyre industry experts Dr. Kamyar Alavi (Sr Tech Advisor) and Dr. Herbert Fruhmann (Market Manager) to learn how our latest developments can help you reach your sustainability goals – without compromising on performance.

Læs mere om Sustainability and performance of tyres: can they go together?

Flash Update: all you need to know about IEC 60296 Ed 5 (2020)

Flash update on IEC 60296:2020. The new international standard governing the handling of unused and recycled mineral insulating oils is now in force. Find out what it means for you and your operation, in these short information session which will give you the essential update you need.

Læs mere om Flash Update: all you need to know about IEC 60296 Ed 5 (2020)

Webinars

Register and join Nynas' industry experts for a series of webinars and flash updates on key industry trends, new products, technical discussions and much more. Please register with your company email.

Læs mere om Webinars