Nyheder & events

 1. Produkter
 2. Nyheder & events
 3. Anlægsområdeprofiler
 4. Knowledge tank
 5. Vores tilbud
 6. Sikkerhed
 7. Industri foreninger
 8. Bitumen Matters
Bitumen til vejbelægninger

26-11-2014 16:14

Genbrug af asfalt vokser hastigt i Danmark

Gammel asfalt i nye veje sparer ressourcer og penge. Anvendelsen af genbrug i Danmark stiger, og et nyt projekt skal se på, om rammerne for genbrug kan udvides.

Den danske asfaltindustri har genanvendt affræset asfalt siden 80’erne. De sidste fem år er anvendelsen for alvor vokset, for genbrug sparer både ressourcer og penge.

– Der er heldigvis kommet stort fokus på klimaet, hvilket klart fremmer kundernes positive indstilling til genbrug. For kunderne er fordelene: større stabilitet i bærelag, bedre CO2-regnskab og endda lavere priser, siger Lotte Josephsen.

Hun er laboratoriechef Lemminkäinen A/S, som sammen med en række samarbejdspartnere netop har fået antaget et stort projekt i Miljøministeriets udviklingsprogram MUDP. Projektet skal bl.a. afdække potentialet for genbrug inden for og uden for rammerne af de eksisterende vejregler.

– Vi er meget spændte på at komme i gang med projektet, som starter i januar 2015 og løber over de næste to år. Vi håber at vise, at de nuværende grænser for anvendelse af genbrug kan udvides uden konsekvenser for kvaliteten.

I Danmark må bærelag i princippet bestå af 100% genbrugsmateriale, mens rammerne for slidlag er mere restriktive og tillader mellem 0 og  30%. Mange danske asfaltvirksomheder optimerer i disse år deres produktion med henblik på anvendelse af genbrug.

I Pankas genanvendes asfalt på to måder. Dels som affræset materiale, der transporteres til en fabrik, knuses og sorteres og derpå blandes i ny varm asfalt, hvor det erstatter jomfruelige skærver og bitumen. Og dels som hot-remix, der foregår ude på vejen. Den gamle asfalt varmes op, fræses af og tilsættes en mængde ny asfalt i et transportabelt anlæg for straks at blive udlagt.

– Ved anvendelse af genbrugsasfalt i bærelag ender kvaliteten ofte med at blive bedre end i bærelag uden genbrugsasfalt. Årsagen er, at der i genbrugsasfalt ofte er relativt ædle råvarer, som stammer fra den gamle vejs slidlag, siger Poul Henning Jensen , COO og teknisk direktør i Pankas.

Han forventer som Lotte Josephsen, at genbrug af asfalt vil vokse i Danmark. Både i bære- og slidlag.

– Genbrug kræver særlige anlæg, hvis du vil tilsætte mere end 25% genbrugsasfalt. Vi har investeret i og optimeret vore værker, så vi kan gå over 70%. 
For genbrug i større mængder kræver mere opvarmning af genbrugsasfalten, forklarer Poul Henning Jensen.

– Genbrug af asfalt er recycling i højeste potens. Asfalten nedgraderes ikke, som det sker med eksempelvis plast. Gammel asfalt bliver genbrugt i ny, der som minimum har samme kvalitet som den gamle.

Dansk genbrug af asfalt

 • DD650.000 tons asfalt blev i 2013 genbrugt i ny asfalt.
 • DDHeraf blev 150.000 tons genbrugt i slidlag og 500.000 tons i bærelag.
 • DDDen samlede asfaltproduktion var 3,5 mio. tons.
 • DDGenbrugsmaterialet udgjorde altså tæt på 20%.
 • DDGodt 130.000 tons gammel asfalt blev genanvendt som ubundet bærelag.

Kilde: Asfaltindustrien

Yderligere læsning

Mikael Blank - new Business Area Director acting, Bitumen Nordic

Mikael Blank has taken over the position as Business Area Director acting for Nynas Bitumen Nordic.

Læs mere om Mikael Blank - new Business Area Director acting, Bitumen Nordic

Why bitumen matters!

Nynas Bitumen is launching its new customer magazine Bitumen Matters. – a new concept for communicating with you!

Læs mere om Why bitumen matters!

Nye og opdaterede Eurobitume HSE-dokumenter

Eurobitumes opgave er at fremme effektiv og sikker brug af bitumen. HSE-udvalget og dets taskforce arbejder aktivt for at give ajourførte retningslinjer for sikker brug af bitumen.

Læs mere om Nye og opdaterede Eurobitume HSE-dokumenter