Levering og logistik

Nynas' serviceydelser inden for levering og logistik er baseret på brug af uddannede chauffører og specialkøretøjer og fokuserer på sikkerhed, sundhed og miljø. Vores mål er på en sikker og konsekvent måde at levere bindemidler af høj kvalitet med størst mulig præcision.

Nynas' serviceydelser inden for levering og logistik er baseret på brug af uddannede chauffører og specialkøretøjer og fokuserer på sikkerhed, sundhed og miljø. Vores mål er på en sikker og konsekvent måde at levere bindemidler af høj kvalitet med størst mulig præcision.

Levering og logistik

Levering af bitumen kræver uddannede chauffører, specialkøretøjer og fokus på sikkerhed og sundhed. Nynas' serviceydelser inden for levering og logistik er baseret på brug af uddannede chauffører og specialkøretøjer og fokuserer på sikkerhed, sundhed og miljø. Vores mål er på en sikker og konsekvent måde at levere bindemidler af høj kvalitet med størst mulig præcision.

Sikker og nøjagtig levering

Levering af bitumen handler om at levere det rette produkt på det rette sted til rette tid. Via vores leveringsservice påtager vi os dette ansvar på dine vegne. Det betyder, at vi også tager ansvar for produktkvaliteten i hele forløbet, indtil bitumenen er leveret. Vi følger de højeste standarder for levering af bitumen, som udføres af vores erfarne og veluddannede chauffører, og vi sikrer, at der ikke forekommer kontaminering. På visse markeder råder vi over en flåde af specialkøretøjer, som kan levere næste dag inden for landets grænser og med meget kort varsel.

Fleksibel bestilling og levering

Hvis du har særlige krav vedrørende bestilling eller leveringstidspunkter og -betingelser, er vi fleksible og kan indrette os efter dine behov. Vi kan sikre, at du har mulighed for at bestille bitumen, når det passer dig, og på den måde der passer dig, og at du får den leveret, når du har brug for den. Vi kan tilbyde levering ved bestemte temperaturer og delleverancer på bestemte tidspunkter. Hvis det pludselig bliver nødvendigt at ændre planer, f.eks. på grund af ændringer i vejrforholdene, finder vi en løsning i samarbejde med dig. Vi er repræsenteret over hele Europa, men med en lokal tilstedeværelse, og det betyder, at du har en lokal kontaktperson, som kan skræddersy leveringsbetingelserne efter dine ønsker.