Uddannelse og arbejdsmiljø

Som bitumenekspert tilbyder Nynas forskellige uddannelsesprogrammer, seminarer og kurser om emner, der er relateret til bitumen, emulsioner, PMB'er mv. Vi dækker også alle de arbejdsmiljørelaterede aspekter, der er relevante for branchen.

Som bitumenekspert tilbyder Nynas forskellige uddannelsesprogrammer, seminarer og kurser om emner, der er relateret til bitumen, emulsioner, PMB'er mv. Vi dækker også alle de arbejdsmiljørelaterede aspekter, der er relevante for branchen.

Uddannelse og arbejdsmiljø

Uddannelse i bitumenprodukter er vigtigt. Den rette træning sætter dig i stand til at vælge det rette produkt og anvende det på den rette måde til at opnå de egenskaber, du ønsker, samtidig med at du undgår uønskede sideeffekter. Som bitumenekspert tilbyder Nynas forskellige uddannelsesprogrammer, seminarer og kurser om emner, der er relateret til bitumen, emulsioner, PMB'er mv. Vi dækker også alle de arbejdsmiljørelaterede aspekter, der er relevante for branchen. Vores uddannelsestilbud er en vigtig brik, der kan hjælpe dig med at holde dine medarbejdere opdaterede.

Skræddersyede kurser

Hos Nynas kan vi skræddersy uddannelse og videndeling til bestemte målgrupper bestående af driftsledere, tekniske chefer, indkøbere eller medarbejdere i marken. Alt efter dine behov kan vi skræddersy kursuspakker til ethvert niveau i din virksomhed. Vi har forudsætningerne for at gennemføre kurser inden for alle områder såsom bitumenkemi, bitumentest, emulsioner og anvendelse af bindemidler. Kurserne kan afholdes i din virksomhed, hos Nynas eller i samarbejde med brancheorganisationer.

Kurser i sikker håndtering, levering og opbevaring afholdt på stedet

Bitumen kræver omhyggelig håndtering. Vi ser det som vores ansvar at tilbyde dig de kurser, dine medarbejdere har brug for for at kunne håndtere produkterne korrekt. Når man skal rådgive om sikkerhed, må man tage udgangspunkt i den faktiske lokation. Det er først her, at man kan se udfordringerne og finde løsninger på dem. Vi tilbyder derfor rådgivning og kurser på stedet vedrørende bedste praksis for sikker håndtering, levering og opbevaring på din lokation. Vi dækker alle arbejdsmiljøforhold vedrørende bitumen, som du skal tage hensyn til.

Seminarer og fora

Som en af branchens førende virksomheder på globalt plan indsamler vi oplysninger fra forskellige dele af verden om udviklingen inden for bitumen og asfalt. Takket være vores tilstedeværelse over det meste af Europa kan vi holde øje med, hvor markedet er på vej hen. Vi kan dele vores observationer og tanker om den fremtidige udvikling med dig via skræddersyede seminarer og fora, der fokuserer på forskellige aspekter ved bitumen såsom: tendenser, nye fremstillingsmetoder, nye anvendelsesområder, fremtidige muligheder, miljømæssige aspekter samt blandingsteknologi og anvendelsesformål.

Konkrete emner kunne f.eks. være ændringer i raffineringsindustrien, hvordan man formulerer en bitumenemulsion, hvilken type bitumen der kræves til en polymerblanding, hvordan man udfører test af bitumen og en sammenligning af forskellige bitumenkvaliteter.

Nogle gange arrangerer vi disse seminarer og fora som tovejskommunikation mellem dig og os, og andre gange kan det være en fordel at tage diskussionerne blandt en bredere deltagergruppe.