Bituumen tööstuslikuks otstarbeks

Tere tulemast tutvuma Nynase tööstuslikeks rakendusteks välja töötatud bituumenilahendustega. Toetudes üle poole sajandi pikkusele ärikogemusele ja tugevale esindatusele üleeuroopalisel turul, oleme kindlad, et suudame teie vajadused rahuldada.