ohutus

Meie tööstusharus on ohutus kõige tähtsam ja me soovime hoida kõik oma kliendid informeerituna nii juhtimis- kui tehnoloogilisel tasemel, pakkudes neile kõige uuemat praktilist ohutusalast teavet bituumeni käsitsemise kohta.

Meie tööstusharus on ohutus kõige tähtsam ja me soovime hoida kõik oma kliendid informeerituna nii juhtimis- kui tehnoloogilisel tasemel, pakkudes neile kõige uuemat praktilist ohutusalast teavet bituumeni käsitsemise kohta.

Alates 2006. aastast oleme koostanud ulatusliku teabematerjali ohutuse kohta, mis praegu on kättesaadav üheteistkümnes Euroopa keeles. Viimane uuendus 2012. a. maikuust sisaldab Eurobitume’i uusimaid soovitusi ja parimaid praktilisi kogemusi, REACH-eeskirju ja H2S ettevaatusabinõusid.

Kui soovite saada lisateavet bituumeni käsitsemise kohta, laadige palun alla meie uuendatud ohutusdokumentide komplekt:

Vaata ka Eurobitume`i ohutu tarnimise juhiseid www.eurobitume.eu/hse/safe-handling.