Koolitus ja töökaitse

Bituumeni eksperdina pakub Nynas erinevaid koolitusprogramme, seminare ja õppusi kõikidel bituumeniga, emulsioonidega, PMB’dega jne seotud teemadel. Käsitleme ka meie tööstusharus olulisi töökaitseküsimusi. Detailsema info leiate siit.

Bituumeni eksperdina pakub Nynas erinevaid koolitusprogramme, seminare ja õppusi kõikidel bituumeniga, emulsioonidega, PMB’dega jne seotud teemadel. Käsitleme ka meie tööstusharus olulisi töökaitseküsimusi. Detailsema info leiate siit.

Koolitus ja töökaitse

Bituumeni juures omab suurt tähtsust väljaõpe. Õige väljaõpe võimaldab teil valida õige toote ja kasutada seda soovitud tulemuste saavutamiseks õigel viisil, vältides seejuures soovimatuid kõrvaltoimeid. Bituumeni eksperdina pakub Nynas erinevaid koolitusprogramme, seminare ja õppusi kõikidel bituumeniga, emulsioonidega, PMB’dega jne seotud teemadel. Käsitleme ka meie tööstusharus olulisi töökaitseküsimusi. Meie koolitusteenused aitavad teie töötajatel püsida kursis uuendustega.

Kohandatud väljaõpe

Nynas suudab väljaõpet ja teadmiste jagamist kohandada teatud kindlate vajadustega osavõtjatele, kelleks võivad olla operatiivjuhid, tehnilised juhid, ostujuhid või objektil töötavad spetsialistid. Võime koolituspaketid teie konkreetsetest vajadustest lähtudes kohandada teie ettevõtte kõigi tasandite jaoks. Oleme hästi ette valmistatud koolituse läbiviimiseks sellistel teemadel nagu bituumenikeemia, bituumeni katsetamine, emulsioonide ja sideainete rakendused. Seda on võimalik läbi viia kas teie ettevõttes kohapeal, Nynases või koos tööstusettevõtetega.

Kohapeal läbiviidav koolitus ohutu käsitsemise, tarnimise ja ladustamise teemal

Bituumenit tuleb käsitseda hoolikalt. Loeme oma kohustuseks pakkuda teie töötajatele koolitust, mida nad vajavad bituumeni õigeks käsitsemiseks. Ohutuse kohta saab nõu anda teatud kindlat kasutuskohta silmas pidades. Ainult sel juhul on võimalik võtta arvesse nõudeid ja pakkuda välja lahendusi. Seetõttu pakume teie objektidel nõustamist ja koolitust teemadel, mis käsitlevad bituumeni ohutut käitlemist, tarnimist ja ladustamist teie objektil. Käsitleme kõiki bituumeniga seotud töökaitse küsimusi, mida peate arvesse võtma.

Seminarid ja foorumid

Rahvusvahelise turuliidrina kogume maailma erinevatest paikadest informatsiooni bituumeni ja asfaldiga seotud uute lahenduste kohta. Tänu meie üleeuroopalisele tegevusele jälgime pidevalt turu arengusuundi. Edastame teile oma tähelepanekud ja seisukohad edasiste suundumuste kohta kohandatud seminaridel ja foorumitel näiteks bituumeni selliste aspektide kohta nagu trendid, uued tootmismeetodid, uued rakendused, tulevikus avanevad võimalused, keskkonnaaspektid ning segude tehnoloogiad ja rakendused.

Teatud kindlad teemad võivad käsitleda rafineerimistööstust, bituumenemulsioonide formuleerimist, polümeersegu valmistamiseks vajalikke bituumeni omadusi, bituumeni katsetamise viise ja bituumeni erinevate sortide võrdlust.

Mõnikord on nende seminaride eesmärgiks võimaldada kahepoolset suhtlust Nynase ja klientide vahel ja tihti on diskussioonist kasu ka osavõtjate laiemal ringil.