Eksperdiabi

Kui teil on küsimusi bituumeni kasutamise kohta tee-ehituses või tööstuses, pöörduge Nynase poole, ja te saate neile vastused. Meie kolmel tehnilisel keskusel on kogemused ja põhjalikud teadmised bituumeni tehniliste omaduste kohta erinevate teekonstruktsioonide ja rakenduste korral. Detailsema info leiate siit.

Eksperdiabi

Kui teil on küsimusi bituumeni kasutamise kohta tee-ehituses või tööstuses, pöörduge vastuste saamiseks Nynase poole. Meie kolmel tehnilisel keskusel on kogemused ja põhjalikud teadmised bituumeni tehniliste omaduste kohta erinevate teekonstruktsioonide ja rakenduste korral. Kui vajate eksperdiabi või soovite kuulda alternatiivset arvamust, paneme oma kogemused teie heaks tööle.

Alaline tugiteenus

Kohe, kui teil on mingi bituumeniga seotud probleem, piisab meile helistamisest. Kui teil on küsimusi materjalide omaduste, käsitlemise või rakenduste kohta, võite sõltumata asukohast igal ajal Nynasesse helistada. Anname kiire vastuse ja tagame täieliku juurdepääsu kohalikele tarnepunktidele ja meie rahvusvahelisele tehnilisele kompetentsusele. Kui olete objektil, saate esilekerkivate probleemide korral meie poole pöörduda sõltumata sellest, kas see on seotud segu koostise, sideaineprobleemide või millegi muuga, kus meie kogemustest oleks kasu. Võime võtta asfaldiproove või analüüsida teie võetud proove, et selgitada välja probleemi põhjus ja leida lahendus.

Nõustamine kohapeal

Juhtiva bituumenitarnijana hoolitseme selle eest, et meie tooteid kasutatakse õigesti. Teie soovi korral nõustame ka ehitusplatsil, täienduseks teie teedeehituse-alastele teadmistele. Tänu meie teadmistele bituumeni ja selle rakenduste kohta suudame juhendada sellistes olulistes küsimustes nagu tootmise organiseerimine, paigaldusoskused ja segu koosseisu kuuluvad materjalid.

Anname praktilist nõu näiteks selle kohta, kuidas bituumenit segada ja paigaldada nõuetekohaselt, ohutult, ilma keskkonda saastamata ja õigel temperatuuril. See teave võib olla väärtuslik eelkõige uue, kohandatud või modifitseeritud toote kasutamisel nii, et saavutatakse soovitud tulemus. Teame oma kogemusest, kuidas erinevad ehitusplatsid ja süsteemid välja näevad ja töötavad ning oskame oma teenust sellele vastavalt kohandada.

Tugiteenused Euroopas ja meie tehnoloogiasiire

Te võite vajada vastuseid ka raskematele, keerukamatele küsimustele. Võite näiteks tunda huvi toote vastu, mis on uus teie ja teie turupiirkonna jaoks. Meie Euroopa tugikeskuse kaudu võite ühendust võtta ka muude turgude sarnaste projektidega ja rakendusvaldkondadega või meie kolme tehnilise keskusega. Kui tegutsete mitmes riigis, on teil lisaks võimalik hankida informatsiooni lokaalselt, st kohalikul turul, või tsentraalselt, st kindlaksmääratud keskuse kaudu. Nynas võib rahvusvahelise turuliidrina ka jagada kogemusi selle kohta, mis toimub tööstusharus ja erinevate rakenduste piires kogu maailmas. Võime kogu Euroopas tulla ka kohale nii, et saate vastused oma küsimustele vahetult algallikast.