Tarnimine ja logistika

Nynase tarne- ja logistikateenused pakuvad väljaõpetatud autojuhte ja spetsiaalseid veokeid ning keskenduvad ohutusele, tervishoiule ja keskkonnale. Meie eesmärgiks on ohutult ja järjepidevalt tegutsedes tarnida kvaliteetseid sideained suurima võimaliku täpsusega. Detailsema info leiate siit.

ynase tarne- ja logistikateenused pakuvad väljaõpetatud autojuhte ja spetsiaalseid veokeid ning keskenduvad ohutusele, tervishoiule ja keskkonnale. Meie eesmärgiks on ohutult ja järjepidevalt tegutsedes tarnida kvaliteetseid sideained suurima võimaliku täpsusega. Detailsema info leiate siit.

Tarnimine ja logistika

Bituumeni tarnimine nõuab vastava kvalifikatsiooniga autojuhte, spetsiaalseid veokeid ja tähelepanu keskendamist ohutusele ja tervishoiule. Nynase tarne- ja logistikateenused pakuvad väljaõpetatud autojuhte ja spetsiaalseid veokeid ning keskenduvad ohutusele, tervishoiule ja keskkonnale. Meie eesmärgiks on ohutult ja järjepidevalt tegutsedes tarnida kvaliteetseid sideained suurima võimaliku täpsusega.

Ohutu ja täpne tarnimine

Bituumeni tarnimine tähendab õige toote õigel ajal õigesse kohta vedamist. Meie võtame selle kohustuse oma tarneteenuste kaudu enda peale. Seega vastutame toote kvaliteedi eest algusest lõpuni, kuni bituumen on tarnitud teie objektile. Tänu kõrge kvalifikatsiooniga autojuhtidele järgime bituumeni tarnimise rangeimaid nõudeid ja hoolitseme selle eest, et ei teki saastamist. Mõnel turul pakume eriveokite masinaparki, mis tagab kogu riigis täppisajastusega tarnimise.

Paindlik tellimine ja tarnimine

Täidame paindlikult teie erinõuded tellimisele, tarneaegadele ja -tingimustele. Me tagame, et saate bituumenit tellida teile sobival ajal ja viisil ning saate selle kätte täpselt õigel ajal. Võime tarnida teatud kindlal temperatuuril olevat bituumenit ja jaotada tarne erinevateks partiideks. Kui teil on vaja plaani näiteks muutunud ilmastikutingimuste tõttu kiiresti muuta, leiame teiega koostöös sobiva lahenduse. Oleme üleeuroopaline, kuid kohaliku kohalolekuga ettevõte. Seega saate kiiresti pöörduda kohapeal viibiva kontaktisiku poole, kes kohandab tarnetingimused vastavalt teie vajadustele.