turvallisuus

Turvallisuus on etusijalla teollisuudessamme ja haluamme pitää kaikki asiakkaamme, sekä johto- että operatiivisen tason, tietoisina viimeisimmistä turvallisuuskäytännöistä bitumin käsittelyssä

 

Vuodesta 2006 olemme työskennelleet tuottaaksemme kattavaa tiedotusmateriaalia turvallisuudesta. Materiaali on nyt saatavilla yhdellätoista eurooppalaisella kielellä.


Uusin päivitys, toukokuulta 2012, sisältää uusimmat Eurobitume-suositukset ja parhaat käytännöt, REACH-säännökset sekä H2S-varotoimenpiteet.

Jos haluat tietää enemmän bitumin turvallisesta käsittelystä, lataa päivitetty turvallisuuspaketti:

Tietoa löydät myös:

Katso myös Eurobitumen turvallista bitumin käsittelyä koskevat ohjeet, www.eurobitume.eu/hse/safe-handling.

NYNAS BITUMITKÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

Käyttöturvallisuustiedotteet

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat tärkein REACH-tietojen lähde kaikissa toimitusketjun vaiheissa. Laajat asiakirjat sisältävät tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, kuten luokituksesta ja merkinnöistä, riskeistä ja ensiavusta, käsittelystä ja varastoinnista sekä altistumisen ehkäisemisestä ja kuljetusluokituksesta.

Kemikaalin markkinoilla tai käyttöön saattamisesta vastaavan toiminnanharjoittajan on annettava asiakkailleen käyttöturvallisuustiedotteet kaikista vaarallisiksi luokitelluista aineista ja seoksista. REACH-säännösten mukaan bitumia ei ole luokiteltu vaaralliseksi aineeksi, joten käyttöturvallisuustiedotteen toimittaminen bitumista ei ole lain mukaan pakollista. Käyttöturvallisuustiedotteissa on kuitenkin hyvin tärkeää tietoa bitumin turvallisesta käytöstä ja siksi ala noudattaa käytäntöä toimittaa ne. Myös Nynas noudattaa tätä käytäntöä.

Nynasin bitumituotteiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat ladattavissa kohdasta Tuotteemme. Siirry tuotteisiin.