Koulutus ja HSE

Bitumin asiantuntijana Nynas järjestää erilaisia koulutusohjelmia ja -tilaisuuksia sekä seminaareja aiheista, jotka liittyvät bitumiin, emulsioihin ja kumibitumisovelluksiin. Koulutuksemme kattavat myös kaikki alaan liittyvän HSE-näkökohdat.

Koulutus ja HSE

Bitumikoulutus on tärkeää. Koulutuksen avulla voit valita oikean tuotteen ja käyttää sitä oikein saavuttaaksesi haluamasi ominaisuudet ja välttyäksesi kaikilta haitallisilta sivuvaikutuksilta. Bitumin asiantuntijana Nynas tarjoaa erilaisia koulutusohjelmia, seminaareja ja koulutustapahtumia aiheista, jotka liittyvät bitumiin, emulsioihin, PMB-sovelluksiin jne. Koulutuksemme kattaa myös kaikki alaan liittyvät HSE-näkökohdat. Koulutuspalveluistamme voi olla hyötyä henkilöstösi pitämiseksi kehityksen tasalla.

Asiakasta varten räätälöity koulutus

Nynas järjestää koulutuksia ja tietojen vaihtoa esimerkiksi toiminnallisesta johdosta, teknisistä esimiehistä, ostajista tai kenttätyöntekijöistä koostuville ryhmille. Voimme laatia erityistarpeita vastaavia koulutuspaketteja kaikille organisaatiotasoille. Meillä on valmiudet antaa koulutusta alan kaikilta osa-alueilta, kuten bitumin kemiasta, bitumin testauksesta, emulsioista ja sideainesovelluksista. Koulutukset voidaan toteuttaa asiakkaan tai Nynasin järjestäminä tai yhteistyössä alan järjestöjen kanssa.

Bitumin käsittely ja varastointi työkohteessa

Bitumia on käsiteltävä varoen. Pidämme velvollisuutenamme tarjota henkilökunnallesi sen tarvitseman koulutuksen bitumin turvallisessa käsittelyssä. Noudatettavat turvallisuusohjeet vaihtelevat työkohteesta riippuen. Vain olemassa olevien haasteiden tunteminen auttaa ratkaisemaan ne. Siksi tarjoamme neuvontaa ja koulutusta bitumin turvallisen käsittelyn, toimituksen ja varastoinnin parhaista käytännöistä työkohteessasi. Koulutuksemme kattaa kaikki bitumiin liittyvät HSE-näkökohdat, jotka sinun on otettava huomioon.

Seminaarit ja foorumit

Alan johtavana kansainvälisenä toimijana keräämme tietoa bitumin ja asfaltin kehityksestä eri puolilla maailmaa. Euroopan laajuisen verkostomme ansiosta seuraamme, mihin suuntaan markkinat kehittyvät. Kerromme havaintomme ja arviomme tulevasta kehityksestä erityisesti tarpeisiisi suunnitelluissa, bitumin eri näkökohtia käsittelevissä, seminaareissa ja tilaisuuksissa. Niissä käsitellään trendejä, uusia valmistusmenetelmiä ja sovelluksia, tulevaisuuden mahdollisuuksia sekä ympäristönäkökohtia.

Esimerkkejä mahdollisista aiheista ovat jalostusteollisuuden muutokset, bitumiemulsioiden valmistus, bitumin valinta polymeeriseokseen, bitumin analysointi ja eri bitumilaatujen vertailu.

Joskus nämä seminaarit ja foorumit järjestetään asiakkaan ja Nynasin välisinä, joskus keskustelusta hyötyy suurempi osallistujajoukko.