Toimialajärjestöt

Tutustu bitumialan organisaatioihin, joissa Nynas on mukana.

 

Eurobitume

Eurobitume on Euroopan bitumiteollisuuden äänitorvi. Järjestö tekee yhteistyötä jäsenorganisaatioidensa sekä paikallisten ja kansallisten viranomaisten kanssa tukeakseen erikokoisten hankkeiden kehittämistä ja toteuttamista koko Euroopassa.


Eurobitumen pitkäjänteisenä tehtävänä on edistää bitumin tehokasta ja turvallista käyttöä tie-, teollisuus- ja rakennushankkeissa sekä luoda myönteinen ilmapiiri bitumin pitkäkestoiselle kysynnälle. Osana tätä tehtävää järjestö tarjoaa teknisiä asioita, terveyttä ja turvallisuutta koskevaa tietoa.IBEF

IBEF groups together national associations of bitumen emulsion manufacturers.

IBEF objectives consist of promoting the use of bitumen emulsion and exchanging information related to promotional means, standardization, health, safety, and environment along with the development of bitumen emulsion applications.

 

The European Union Road Federation (ERF)


The European Union Road Federation (ERF) is a non-profit association which coordinates the views of Europe’s road sector and acts as a platform for dialogue and research on mobility issues.

Roads are an undeniable source of socio-economic welfare and will continue playing a dominant role in the transport of goods and people well into the XXIst century. As a respected transport stakeholder, the ERF regularly offers its expertise and supports European research in a number of key priority areas. ERF Members represent a wide cross-section of the major stakeholders active in the construction, equipment and operation of Europe’s road network.