Uutiset ja tapahtumat

  1. Tuotteemme
  2. Uutiset ja tapahtumat
  3. Käyttökohteita
  4. Knowledge tank
  5. Tuotteet ja palvelut
  6. Turvallisuus
  7. Toimialajärjestöt
  8. Bitumen Matters
Tiebitumisovellutukset

15.04.2015 10:58

Bitumi on Nynasin päätuotteita

Päällystyskausi on alkamassa ja kuumaa bitumia kuljetetaan säiliöautoilla kymmeniä tuhansia tonneja kuukaudessa asfalttiasemille eri puolille Suomea.

Bitumia menee vilkkaimman kuukauden eli elokuun aikana noin 40.000 tonnia, mik. vastaa noin 1.000 säiliöautoyhdistelmää, kertoo Suomen johtavan bitumintoimittajan Nynas Oy:n toimitusjohtaja Marko Sallinen.

Tavallinen tienkäyttäjä ei useinkaan tule ajatelleeksi, että bitumi toimitetaan nesteenä ja että se pidetän öljynjalostusprosessista lähtien kuumana.

- Bitumia tulee öljynjalostamoilta eri puolilta, Nesteeltä ja omilta jalostamoilta Ruotsista, muun muassa Nynäshamnista. Tankkerikuljetuksessa merellä bitumin lämpötila on 155–165 °C. Satamassa bitumi puretaan säiliöihin, joissa se pidetään koko ajan lämpimänä. Sen jälkeen erikoissäiliöautot kuljettavat bitumin asfalttiasemille säiliöihin. Jakelulämpötila on 160 °C:n luokkaa. Lämmön ylläpitäminen on hyvin energiaintensiivistä.

- Bitumia valmistetaan myös varastoon. Haminan varastoon on laivattu jo ensimmäisiä kuormia, vaikka kausi alkaa kuukauden päästä. Bitumi pidetään lämpimänä toista kuukautta. Toki määrä on niin iso, ettei se ei ihan helposti jäähdykään, Sallinen toteaa. 

Bitumin laatu kohteen mukaan

Bitumi on öljynjalostuksen raskaan pään tuote Kun öljyä jalostetaan sieltä erotetaan tislauksella ensin kaasut ja polttoaineet, lentopetrolit, bensiinit, dieselit, sitten kevyet polttoöljyt, raskaat polttoöljyt ja lopulta bitumi.

- Suomessa asfaltin valmistuksessa käytetään tyypillisesti 3–4 bitumilaatua. Raskaammin liikennöidyillä alueilla Etelä-Suomessa käytetään kovempia laatuja. Pohjoiseen mentäessä laadut pehmenevät. Nynasin valikoimassa on kymmeni. Erilaisia bitumeja, bitumiemulsioita ja bitumiliuoksia, Sallinen kertoo.

- Pehmeämpää bitumia käytetään kierrätyksessä ns. elvyttimenä, kun jyrsitään vanhaa asfalttia pois ja tehdään uutta kaistaa. Jyrsittyyn massaan lisätään pehmeää bitumia joukkoon, jotta saadaan hyvää tuotetta.

- On myös ns. Lämpimiä sovellutuksia, joissa normaalin asfaltin tekolämpötila saadaan erilaisilla valmistustekniikoilla alemmaksi. Näin saadaan energiaystävällisempiä asfaltteja, joiden valmistuksessa säästyy energiaa. Bitumin pitäminen lämpötilassa 150–170 °C vaatii aina tietyn määrän energiaa.

Aktiivista tuotekehitystä

Nynas on aktiivinen standardisointityössä ja tuotekehityksessä ja rahoittaa monia tutkimushankkeita, väitöskirjoja, diplomitöitä ja insinööritöitä. Niitä tuetaan suoraan yrityksenä tai Päällystysalan neuvottelukunnan Pank:n sekä Pohjoismaiden tie- ja liikenne foorumin PTL:n kautta.

Yrityksessä panostetaan kestävään kehitykseen ja tarkkaillaan hiilijalanjälkeä.

- Kierrätys tulee ja tutkimusta tehdään Suomessakin siitä, montako kertaa voidaan kierrättää asfalttimassa. Vaikka se tarkoittaa sitä, että bitumimäärä pienenee, niin totta kai me haluamme olla vähenevässäkin bitumikaupassa mukana.

Nynas toisi mielellään tuotekehittelyn tuloksia eli uusia tuotteita markkinoille, mutta nyt pienevien budjettien aikana ei Sallisen mukaan löydy kiinnostusta uusiin tuotteisiin, jotka aina ovat hieman perinteisiä kalliimpia. Nyt halutaan mahdollisimman paljon asfalttineliömetrejä niillä euroilla mitä on käytettävissä.

Innovatiivisuudelle enemmän tilaa

- Yhdysvalloissa on piirikuntia ja kaupunkeja, joissa on päätetty tietty CO2-päästömäärä ja niihin lasketaan tieprojektitkin mukaan. Kun pystytään käyttämään ns. lämpimiä menetelmiä eli käytetään vähemmän energiaa asfaltin lämmittämiseen, saadaan päästöjä pienennettyä. Piirikunnat antavat urakassa bonuksia, jos pystyy tekemään alle annettujen rajojen, Sallinen kertoo esimerkkin. maailmalta ja toivoo vastaavanlaista menettelyä Suomeen.

- Suomessakin pitäisi mieluummin keskittyä loppusuoritteen tasoon eikä siihen miten se pitäisi tehdä. Annettaisiin yritykselle enemmän innovointimahdollisuuksia, koska lopputulos ratkaisee, ei se montako henkeä tai minkä tasoisia henkilöitä ryhmässä on. Yrityksille voisi antaa tason mihin pitää päästä, mutta tilaajan ei tarvitse kertoa miten se tehdään vaan yritykset voisivat kehittää omaa toimintaansa, raaka-aineita ja menetelmiä haluttuun palvelutasoon pääsemiseksi.

- Jos hirveän tiukasti määritellään hankinnan ehdot niin ei anneta yritykselle mahdollisuutta innovointiin. Asetetaan lopputulokselle rajat, ei suorittamiselle ja koneistolle.

Niin ikään Sallinen toivoo palkitsemiskulttuuria, joka kannustaa pyrkimään minimiä parempaan.

- Jos teet minimitasoa paremman, siitä pitäisi saada jotain hyvää. Nyt yritetään täyttää minimivaatimus, ett. saa urakan, joka on määritelty tiukkaan. Jos arvosana 7 riittää tilaajan puolesta, niin 7 tehdään. Kymppiin ei pyri kukaan, jos se ei tuo mitään hyötyä.

Juuret Ruotsissa – omistus Venezuelassa ja Suomessa

Nynas Oy syntyi vuonna 2003, kun Neste myi bitumiosastonsa Nynas Ab:lle. Alun perin ruotsalaisen Nynas Ab:n omistavat nykyään Venezuelan valtion öljy-yhtiö PDVSA hiukan yli 50-prosenttisesti ja Neste Oil hiukan alle. Nynas Oy on siis Nesteen osaomistusyhtiön tytäryhtiö Suomessa eli monen välikäden kautta myös valtion, kahdenkin valtion, omistuksessa.

Nynasilla on kaksi tuoteryhmää, nafteenipohjaiset voiteluaineet ja bitumi. Niiden osuudet Nynas Ab:n liikevaihdosta ovat suunnilleen 50/50.

Nynas Oy:n myynnistä asfalttipuolen osuus on noin 80 %. Asfaltinvalmistajien lisäksi yrityksen asiakkaita ovat kattohuopatehtaat sekä pieni määrä erikoistuotevalmistajia.

Sallinen on varsin tuore toimitusjohtajana, hän aloitti viime elokuussa. Yrityksessä on tapahtunut perusteellinen sukupolvenvaihdos, sillä viime vuoden tammikuun henkilöstöstä on vaihtunut 80 %.

- Kolme henkilöä on jäänyt eläkkeelle ja sen myötä 120 vuotta työkokemusta. Tilalle on tullut alalta hiukan vähemmän kokemusvuosia, Sallinen naurahtaa.

Henkilövahvuus on tällä hetkellä kolme, neljäs aloittaa huhtikuun alussa ja äitiyslomalla on yksi. Toimintaa on pääsääntöisesti pyööritetty neljän hengen voimin. Pienellä porukalla pärjätään, sillä toimintoja on hyvin paljon ulkoistettu ja pääkonttorista hoidetaan laskutus, kirjanpito, it-palvelut ja laivaukset.

Kaikkiaan Nynasilla on 900 työntekijää ympäri maailmaa, Ruotsissa reilu puolet. Nynas Ab:n liikevaihto oli viime vuonna noin 2,3 miljardia euroa. Liikevaihtoon nähden henkilökuntaa ei ole paljon, sillä jalostusprosessi ja tuotteet eivät vaadi paljoa työvoimaa.

Liisi Vähätalo, Tie ja liikenne, March 2015

Kirjallisuutta

Road maintenance, Finland

The Finish road network has a total length of 454,000 km. The State-maintained section – 78,000 km – consists of main roads class I and II, motorways and regional and connecting roads. In 2019, approximately 1,800 km of the State-maintained road network were repaved.

Lue lisää Road maintenance, Finland

Mikael Blank - new Business Area Director acting, Bitumen Nordic

Mikael Blank has taken over the position as Business Area Director acting for Nynas Bitumen Nordic.

Lue lisää Mikael Blank - new Business Area Director acting, Bitumen Nordic

Why bitumen matters!

Nynas Bitumen is launching its new customer magazine Bitumen Matters. – a new concept for communicating with you!

Lue lisää Why bitumen matters!