Uutiset ja tapahtumat

  1. Tuotteemme
  2. Uutiset ja tapahtumat
  3. Käyttökohteita
  4. Knowledge tank
  5. Tuotteet ja palvelut
  6. Turvallisuus
  7. Toimialajärjestöt
Tiebitumisovellutukset

27.03.2019 11:45

Jakeluopas 2019

Kohti kestävää kehitystä

Uusi päällystyskausi on alkamassa ja Nynas tahtoo omalta osaltaan, sekä maailmanlaajuisesti että meillä Suomessa, viedä alaamme kohti kestävää kehitystä.  

Ruotsissa asfalttialan tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2050. Alkavan päällystyskauden lähes kaikki noin 10 000 bitumitoimitusta Nynasin ruotsalaisilta varastoilta asiakkaiden asfalttiasemille tehdään biopolttoainekäyttöisillä säiliöautoilla. Biodieseliin siirtyminen laskee näiden kuljetusten hiilidioksidipäästöjä mahdollisesti jopa 90 %.

Myös Suomessa on kiinnostus kasvanut kestävämpää kehitystä edistävien tuotteiden ja ratkaisujen käyttöä kohtaan. Tuotevalikoimassamme kestävää kehitystä edistävät Nynasin ReSolution-konseptiin kuuluvat tuotteet: Nytherm, joka mahdollistaa matalamman tuotantolämpötilan sekä Nygen kierrätysasfaltin elvyttämiseen.

Nynas tekee tänäkin vuonna aktiivista yhteistyötä jakeluterminaalien, kuljetusliikkeiden ja asiakkaiden kanssa bitumikuormien lastaamiseen ja purkamiseen liittyvien turvallisuusriskien minimoimiseksi.  Julkaisumme Bitumen Mattersin sivustolta nynas.com/bitumenmatters voit lukea bitumin turvallista käsittelyä koskevia artikkeleita ja ohjeita. Bitumin turvallinen käsittely -opas löytyy sähköisenä kotisivuiltamme www.nynas.com.

Turvallista ja menestyksekästä vuotta 2019. Pidetään yhteyttä!

Marko Sallinen

Toimitusjohtaja, Nynas Oy

 

Nynas Jakeluopas 2019

Kirjallisuutta

Katto pään päälle

Oikeanlaisella bitumilla voidaan välttää kalliit ja hankalat kattoremontit. Nynas on yksi johtavista bitumitoimittajista.

Lue lisää Katto pään päälle

Nynas appoints Technical & Research Director Bitumen

As from 1 December, Carl Robertus has the responsibility for Bitumen’s technical development at Nynas.

Lue lisää Nynas appoints Technical & Research Director Bitumen