Uutiset ja tapahtumat

  1. Tuotteemme
  2. Uutiset ja tapahtumat
  3. Käyttökohteita
  4. Knowledge tank
  5. Tuotteet ja palvelut
  6. Turvallisuus
  7. Toimialajärjestöt
Tiebitumisovellutukset

16.09.2016 16:16

Kokonaan peittävä päällyste levitettiin poikkeuksellisen korkealla kapasiteetilla

Göteborgin liepeillä Eurooppatie E20:llä toteutettiin iso päällystyshanke kesä-heinäkuussa. Jotta liikenteelle aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä, tieosuudella päällystettiin yhtäaikaisesti kolme ajokaistaa.

E20:n päällystysurakka vaati noin 20 000 tonnia polymeerimodifioitua asfalttimassaa.

Jonseredin liittymän ja Göteborgin kaupungin rajan välillä Länsi-Ruotsissa E20-tietä autoilevat tietävät, että liikenne on tieosuudella ajoittain erittäin vilkasta. Vuorokaudessa tieosuutta käyttää keskimäärin 50 000 ajoneuvoa, joista 10 prosenttia on raskasta liikennettä.


Päällysteessä olevat viat eivät todennäköisesti myöskään ole jääneet autoilijoilta huomaamatta. Koska kulutuskerros on avointa asfalttia, se vanhenee rakenteensa vuoksi nopeammin altistuessaan vedelle ja ilmalle.
Juuri näin oli käynyt noin viiden kilometrin tieosuudella, joka on pääosin kolmikaistaista moottoritietä. Ruotsin liikennevirasto Trafikverket päätti jyrsiä pois koko päällystekerroksen ja osittain jopa sen alla olevan kerroksen ennen kohteen uudelleenpäällystämistä, jotta ratkaisusta saataisiin mahdollisimman pitkäikäinen.


– Koska materiaalia jouduttiin poistamaan paljon, päätimme käyttää koko tieosuudella kahta uutta päällystekerrosta, projektipäällikkö Fredd Larsson kertoo. Samalla kartoitettiin tien geometria sivukaltevuuksien ja painumien korjaamiseksi.


Stabiliteettiin  ja väsymiskestävyyteen liittyvien tiukkojen vaatimusten täyttämiseksi polymeerimodifioitua sideainetta (PMB) käytettiin sekä sidekerrokseen (50 mm, ABS 16) että kulutuskerrokseen (30 mm, SMA  11). PMB:n käyttö pidentää päällysteen odotettua elinikää perinteisiin päällysteisiin verrattuna.


Tietyöt ja muut häiriöt kyseisellä tieosuudella vaikuttavat liikenteeseen koko Göteborgin alueella. Liikennehäiriöiden  minimoimiseksi ja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi tilapäiset kaistat tehtiin yöllä ja avattiin liikenteelle aamulla.


Fredd Larsson sanoo tiukan aikataulun haastaneen myös urakoitsijana toimineen Svevian tavoittelemaan korkeaa päällystyskapasiteettia.


– Vähimmäisvaatimuksena oli kahden ajokaistan päällystäminen samaan aikaan. Kolmen kaistan yhtäaikaisesta päällystämisestä sai bonusta. Svevia valitsi tämän vaihtoehdon ja käytti levennettyä levitintä kahdella ajokaistalla ja lisälevitintä tandemajoon kolmannella ajokaistalla.


Työtavasta oli paljon etua, sillä pitkittäis- ja poikittaissuuntaiset työsaumat pysyttiin minimoimaan. Tämä vaikuttaa tien eliniän ohella myös liikenneturvallisuuteen, sillä viistettyjä saumoja ei ole.
E20:n kesäiseen päällystysurakkaan liittyi monia haasteita, jotka asettivat tiukkoja vaatimuksia sekä toimeksiannon tilaajalle että tekijälle.


Trafikverket vastasi päällystyksen suunnittelusta ja tehtävien  korjausten paikantamisesta  takymetrien ja koneohjatun jyrsinnän avulla.* Kahden tai useamman ajokaistan yhtäaikainen päällystys edellyttää nimittäin kaistojen välisten kaltevuuksien tarkkaa varmistusta. Urakoitsijalle suurimman haasteen asetti logistiikan hallinta sekä koneiden että asfalttimassan toimitusten suhteen.


– Kokemuksemme hankkeesta ovat erittäin myönteisiä. Svevia onnistui päällystämään kolme ajokaistaa ilman saumoja, noin 1 500 metriä työvuoroa kohden. Toteutustapa ja lopputulos ovat meille ainutlaatuisia. Ne ovat helpottaneet liikenteen ja häiriöiden hallintaa merkittävästi, Fredd Larsson toteaa.* Tiestä luodaan tietokoneen avulla malli, joka syötetään jyrsintäkoneiden hallintalaitteisiin. Koneiden sijainti lasketaan takymetrien avulla ja jyrsimissyvyys säädetään automaattisesti mallin mukaan.

Kirjallisuutta

Nynas blasts through the boundaries

Explosives that contain highly refined oil with a low sulphur and aromatic content generate lower greenhouse gas emissions.

Lue lisää Nynas blasts through the boundaries

Nynas in top 1% for sustainability

Nynas has received the coveted EcoVadis Platinum CSR rating, this puts the company in the top 1% for sustainability performance.

Lue lisää Nynas in top 1% for sustainability

Nynas invests for reliable production and reduced GHG emissions

Nynas is investing SEK 190 million to secure the supply of bitumen for the Nordic infrastructure. At the same time, carbon dioxide emissions can be reduced by 34%.

Lue lisää Nynas invests for reliable production and reduced GHG emissions