News

Latest news

 • 15-03-2018 11:13

  Interested in maintenance, modernisation, adaptation of roads & streets for tomorrow's mobility? Come see us at the PPRS (Pavement Preservation & Recycling Summit), 26th -28th March in Nice.

 • 12-03-2018 13:17

  26–28 March 2018, Nice Acropolis

 • 12-03-2018 13:12

  Med kallteknik minskar miljöpåverkan. Nu vill Trafikverket öka användningen för att leva upp till kraven på energieffektivisering och minskade utsläpp av växthusgaser.

 • 12-03-2018 13:12

  Den nyöppnade lossningsanläggningen för bitumen vid Nynas raffinaderi i Harburg i norra Tyskland, är nu i full gång. Det automatiserade systemet ger hög flexibilitet och möjliggör leveranser av bitumenprodukter ur Nynas breda sortiment till kunder i Västeuropa.

 • 12-03-2018 13:12

  När bilarna rusar fram i drygt 250 kilometer i timmen gäller det att beläggningen är tät och jämn för att garantera högsta tänkbara säkerhet.

 • 12-03-2018 13:12

  Det långsiktiga arbetet med att skapa en väl fungerande säkerhetskultur i samband med hantering av bitumen på depåer och asfaltverk fortsätter. För att lyckas krävs både investeringar och utbildning.

 • 12-03-2018 13:12

 • 12-03-2018 13:12

  Med en ny typ av bindemedel är det möjligt att sänka tillverkningstemperaturen utan att påverka den färdiga asfaltens kvalitet.

 • 12-03-2018 13:12

  Asfalt med lång livslängd är inte bara kostnadseffektivt utan innebär även minskad miljöpåverkan tack vare lägre nötningsgrad. Det är utgångspunkten för beläggningen av Sundsvallsbron.

 • 12-03-2018 13:12

  Gemensam produktutveckling mellan entreprenörer och materialleverantörer. Så lyckades Svevia och Nynas.

 • 12-03-2018 13:12

  Leveransguiden 2016 är här!

 • 12-03-2018 13:12

  Genom att tillsätta Nygen 910 öppnas nya möjligheter att använda sig av en större andel återvunnen asfalt i slutprodukten.

 • 12-03-2018 13:12

  Under juni och juli pågick ett stort beläggningsprojekt på E20 utanför Göteborg. För att minimera trafikstörningarna utfördes läggningen parallellt på tre körfält.

 • 12-02-2018 14:50

  Nynas is actively working with customers and contractors to reach the goal of zero injuries at work.

 • 12-02-2018 10:29

 • 17-01-2018 16:21

  This tax strategy applies to all Nynas Group companies.

 • 16-08-2017 16:40

  Nynas’ highly modified special bitumen has proven to be ideal for surfaces on some of the biggest bridges in Northern Europe.

 • 20-07-2017 18:02

  The Carbon Trust supported Nynas in effectively implementing a best practice energy management system, that would allow the company to deliver cost savings and achieve certification to the international standard for energy management systems, ISO 50001.

 • 05-07-2017 09:07

  On 27-30 August, the leading players in the European road industry will gather to take part in the 29th International Baltic Road Conference.

 • 24-05-2017 17:21

  Eurobitume’s mission is to promote the efficient, safe use of bitumen. The HSE committee and its taskforces work actively to provide up to date guidance on safe use of bitumen.