Brancheorganisaties

Hier zijn een paar van de organisaties binnen de bitumen Nynas industrie die betrokken zijn bij.

Hier zijn een paar van de organisaties binnen de bitumen Nynas industrie die betrokken zijn bij.

Eurobitume

Eurobitume is de spreekbuis van de Europese bitumenindustrie. De organisatie ondersteunt in samenwerking met haar leden en lokale en nationale overheden de ontwikkeling en implementatie van grote en kleinschalige projecten in heel Europa.


De voortdurende taak van Eurobitume bestaat erin een efficiënt en veilig gebruik van bitumen in wegen, industriële toepassingen en constructies te bevorderen en een positieve omgeving te scheppen voor een duurzame bitumenvraag. Een deel van deze taak is het bieden van informatie en duidelijkheid over technische kwesties, alsook over gezondheids- en veiligheidsvragen.

IBEF

IBEF groups together national associations of bitumen emulsion manufacturers.

IBEF objectives consist of promoting the use of bitumen emulsion and exchanging information related to promotional means, standardization, health, safety, and environment along with the development of bitumen emulsion applications.

 

The European Union Road Federation (ERF)


The European Union Road Federation (ERF) is a non-profit association which coordinates the views of Europe’s road sector and acts as a platform for dialogue and research on mobility issues.

Roads are an undeniable source of socio-economic welfare and will continue playing a dominant role in the transport of goods and people well into the XXIst century. As a respected transport stakeholder, the ERF regularly offers its expertise and supports European research in a number of key priority areas. ERF Members represent a wide cross-section of the major stakeholders active in the construction, equipment and operation of Europe’s road network.