Integriteit van de verhardingslaag door oppervlaktebehandeling behouden

Verduurzaming van de asfaltverhardingslaag via tijdige toepassing van oppervlaktebehandelingen is een bijzonder aantrekkelijke optie voor snelwegbeheerders die hun bedrijfsmiddelen op de meest kostenefficiënte manier willen onderhouden.

Verduurzaming van de asfaltverhardingslaag via tijdige toepassing van oppervlaktebehandelingen is een bijzonder aantrekkelijke optie voor snelwegbeheerders die hun bedrijfsmiddelen op de meest kostenefficiënte manier willen onderhouden. Europa is een periode van budgettaire terughoudendheid ingegaan en ook een strengere oplegging van de koolstofhuishouding om klimaatverandering te compenseren. Dit artikel onderzoekt hoe oppervlaktebehandeling zelfs bij ongunstige weersomstandigheden kan helpen de integriteit van de asfaltverhardingslaag in stand te houden op een manier die betrekkelijk goedkoop is en nauwelijks van invloed op het milieu.

Wegen worden, gezien de sociale en economische voordelen die ze bieden, steeds meer beschouwd als behorend tot de belangrijkste rijkdommen van een land en dat ze als zodanig het beheer verdienen waardoor hun waarde behouden blijft. ‘Behoud van het wegdek’ is bezig een universele formule te worden. Iedereen begrijpt dat de handhaving van de integriteit van een wegdek tijdige en adequate interventie vereist.

In Europa zijn verschillende voorgeschreven behandelingen en schema’s in zwang maar door de veranderende financiële prioriteiten en afgeroomde budgetten komen alle snelwegbeheerders onder steeds hogere druk te staan. Milieuoverwegingen en koolstofarme opties worden steeds meer meegenomen in de keuze van de wijze van onderhoud.

Of er nu een verband is met klimaatverandering of niet, verschillende regio’s kunnen soms extreme weersomstandigheden te verduren krijgen. Zonder tijdig onderhoud kunnen door extreem weer veroorzaakte hoeveelheden (regen)water, sneeuw en ijs de slijtage van het wegdek ruim vóór afloop van de verwachte levensduur versnellen.

Integriteit van het wegdek

Het oppervlak van een rijbaan biedt de belangrijkste raakvlakfuncties tussen de eindgebruiker, de eigenschappen van de weg en de integriteit van het wegdek. Tijdens de levensduur van het wegdek is het dit oppervlak dat aan de zwaarste omstandigheden wordt onderworpen – veroorzaakt door rollend verkeer, het weer en spanningen.

Verhardingslagen winnen aan sterkte en stijfheid naarmate ze ouder worden. Hierdoor ontstaat een grotere weerstand tegen de cumulatieve effecten van grotere verkeersintensiteit en zwaardere wegbelasting. In een bepaald stadium echter is de optimale conditie van het oppervlak van het wegdek inclusief de slipweerstand voorbij en ligt het wegdek zelf bloot voor ernstige beschadiging als deze toestand onopgemerkt voortduurt.

Als de integriteit van de deklaag eenmaal doorbroken is, heeft de beschadiging de neiging zich in versneld tempo uit te breiden, De penetratie van water in en door het wegdek heen gevolgd door vorst en de gevolgen van opvriezen vormen de belangrijkste oorzaak. De afgelopen winter was in heel Europa uitgesproken koud. Als gevolg daarvan kregen veel wegen met veel meer beschadigingen van de deklaag te kampen, hoofdzakelijk kuilen en loslaten van wegdekverbindingen.

Door plaatselijk opvullen en andere reparatietechnieken wordt op korte termijn erger voorkomen maar deze maatregelen worden in het algemeen als tijdelijke oplossingen beschouwd. Tijdig ingrijpen in de vorm van oppervlakafdichting met oppervlaktebehandeling had dit type reparaties zeer waarschijnlijk kunnen voorkomen.

Oppervlaktebehandeling als optie

Oppervlaktebehandeling is een tijdgebonden, betrekkelijk goedkope onderhoudsoptie die over de hele wereld wordt gebruikt. Het proces vereist lage niveaus van natuurlijke hulpbronnen, is snel uit te voeren met minimale hinder voor de weggebruikers en genereert relatief weinig uitstoot. Het is fundamenteel een koud proces dat weinig warmte vereist.

Essentieel is dat het de oude deklaag afdicht en het binnendringen van water in het wegdek beperkt. Oppervlaktebehandeling levert geen structurele bijdrage aan het behandelde wegdek zelf maar het beschermt de structuur van verhardingslaag zodanig dat de levensduur ervan met liefst tien jaar en meer wordt verlengd.

Dit is te danken aan nieuwe bindmiddelfilm die tijdens de oppervlaktebehandeling aan de deklaag wordt toegevoegd. Wegverhardingen staan jarenlang bloot aan verkeer, weersomstandigheden en (regelmatig) herstel van opgebroken water-, gas- en elektriciteitsleidingen.

Door de schurende werking van autobanden en rondzwervend vuil slijt de oorspronkelijke bindmiddelfilm van de bovenste deklaag. In combinatie met de verouderende werking van ultraviolet licht en het onophoudelijk nat worden en weer opdrogen door regen en (natte) sneeuw eisen de jaren hun tol.

Door het tijdig aanbrengen van een nieuwe bindmiddelfilm kan het oppervlak weer worden afgedicht en het begin van het kritische belastingsniveau worden vertraagd dat – zoals hiervoor aangegeven – anders vroegtijdige gebreken ten gevolge van vriezen en dooien kan veroorzaken.

Bindmiddelkeuze is belangrijk Voor eenvoudige procedures van oppervlaktebehandeling (zie kader) kan meestal met bitumen van standaardkwaliteit worden volstaan terwijl voor de oppervlaktebehandeling van druk bereden wegen (in toenemende mate in bepaalde Europese landen) de voorkeur naar polymeergemodificeerde bindmiddelen uitgaat. Het Nynas Performance programma biedt een ruime keuze aan bindmiddelen in de series Extra en Premium zodat ongeacht het eisenpakket altijd het meeste geschikte bitumen beschikbaar is (zie overzicht).

Vaak wordt gezegd dat voorkomen beter is dan genezen. Een recent veelzeggend bewijs uit Noord-Europa – dat de laatste winter ernstig door uitzonderlijk koud en nat weer werd getroffen – toont aan dat versleten oppervlakken die door middel van goedkope behandelingstechnieken zoals “surface dressing” (oppervlaktebehandeling) routinematig werden onderhouden, veel minder te lijden hadden van het ontstaan van kuilen en het loslaten van verbindingen.

Conclusie

Oppervlaktebehandeling is een betrekkelijk milieuvriendelijke en hoogst effectieve manier voor de instandhouding van de integriteit van het wegdek. Deze komt vooral in aanmerking in tijden van budgetbeperking en toenemende zorg over klimaatverandering.

Oppervlaktebehandeling is een geschikte en betrekkelijk goedkope manier voor het aanzienlijk verlengen van de levensduur van het wegdek.