Warmasfalt toepassingen & Koude & Halfwarme toepassingen

Nynas levert een breed gamma bitumenoplossingen voor toepassingstemperaturen onder 100 °C

Warmasfalt toepassingen

Nynas levert een breed gamma penetratiebitumen alsook gemodificeerde en speciale bindmiddelen voor toepassingen in warm asfaltmengsels (HMA). Warm asfaltmengsel is een erg veelzijdig bouwmateriaal. Het zorgt voor waardevolle en prestatiegebaseerde oplossingen voor een breed gamma van toepassingen.

De reeds geleverde bewijzen van prestatie, duurzaamheid en veelzijdigheid van warme asfaltmix zijn dwingende redenen om de reputatie van het materiaal te bevestigen als zijnde een meer dan rendabele oplossing wanneer het gaat om de duurzame ontwikkeling van transportinfrastructuur.

Warmasfalt toepassingen bij verlaagde temperaturen

Voor de productie bij verlaagde temperatuur levert Nynas een uitgebreid pakket aan speciale bindmiddelen. Te beginnen met de “W” bitumina die door een speciaal productieproces een 10 tot 25 ºC verlaagde temperatuur hebben bij gelijke verwerkbaarheid. Een tweede reeks speciale bitumina zijn de ,met “PX” gemerkte soorten. Aan de PX soorten zijn nog additioneel additieven toegevoegd die, bij gelijke verwerkbaarheidsniveau, een lagere productietemperatuur toelaten. (gewoonlijk 20-40 ºC lager)

Koude & Halfwarme toepassingen

Nynas levert een breed gamma bitumenoplossingen voor toepassingstemperaturen onder 100 °C, zoals bitumen voor hechtlagen, oppervlaktebehandeling, microdeklagen, koude mengsels, schuimmengsels en halfwarme mengsels.

Nynas heeft in de afgelopen decennia een leidende rol gespeeld in de ontwikkeling en productie van emulsies en het toeleveren van speciale bitumensoorten voor de productie ervan (E-soorten). Voor de productie van koude mengsels, bij omgevingstemperatuur en verwerkbaar gedurende vele weken, is de BituFoam®technologie ontwikkeld met schuimbitumen (Nyfoam-soorten). En voor de Semi-warm toepassingen, onder de 100 oC en productie in een licht aangepaste warmasfaltinstallatie, is de Nynas LT-Asfalt® technologie ontwikkeld.