Veiligheid

Veiligheid staat op de eerste plaats in onze sector en we willen al onze klanten op de hoogte houden, zowel op management als operationeel niveau.Dit wensen we te doen door hen te voorzien van de meest recente veiligheidsvoorschriften en een praktische begeleiding voor het werken met bitumen. Veiligheid is geen toeval. Observeer, denk na en grijp in!

Nynas practische Veiligheidsgids

Veiligheid staat op de eerste plaats in onze sector en we willen al onze klanten op de hoogte houden, zowel op management als operationeel niveau.Dit wensen we te doen door hen te voorzien van de meest recente veiligheidsvoorschriften en een  praktische begeleiding voor het werken met bitumen.

Als u meer wenst te weten over veilig omgaan met bitumen dan kan u onze vernieuwde veiligheids-toolkit downloaden.

Zie ook de Eurobitume richtlijnen voor veilig werken,www.eurobitume.eu/hse/safe-handling.

NYNAS BITUMEN VEILIGHEIDSGEGEVENSBLADEN

Veiligheidsgegevensbladen 

Het Safety Data Sheet (SDS) is het belangrijkste kanaal voor communicatie door de gehele leverketen voor REACH-gerelateerde informatie. Deze documenten zijn zeer uitgebreid en bevatten informatie voor veilig gebruik zoals classificatie en labeling, eerste hulp, opslag en hantering, beheersing van blootstelling, transportclassificatie, enz.

Bitumen is niet als gevaarlijk geclassificeerd en er is geen juridische verplichting om veiligheidsbladen voor bitumen te verstrekken. Veiligheidsbladen bevatten echter zeer belangrijke informatie over het veilig omgaan met bitumen en daarom is het een gewoonte in de branche, die Nynas ondersteunt, om wel een SDS te verstrekken. Veiligheidsbladen voor bitumenproducten van Nynas kunnen worden gedownload onder Producten. Ga naar Producten