Autobahn A1 tussen Osnabrück en Bremen. Project Vechta-dinklage Duistland

Autoweg A1 gelegen tussen Oldenburg en Saarbrücken, is een van de zwaarst bereden verkeersaders van de Bondsrepubliek Duitsland en verbindt het Roergebied met de noord-duitse zeehavens Bremen, Hamburg en Lübeck en tevens voor het afwikkelen van het toeristische verkeer naar de Noord-en Oostzee.
NYNAS BITUMEN NYNAS ENDURA Z2 / NYPOL RX 25/2
  • SITE TYPE Snelweg
  • PRODUCT Nynas Endura Z2 & Nypol RX 25/2  

 

Nynas Endura Z2 is een produkt uit een groep van hoog gemodificeerde Premium bindmiddelen voor Warmasfalt toepassingen. Dit bindmiddel biedt een optimale balans tussen taaiheid en flexibiliteit en is geschikt voor de zwaarst belaste verhardingen.

Nynas RX 25/2 is een speciaal polymeer gemodificeerd bindmiddel voor gebruik in asfalt waarin asfaltgranulaat wordt verwekt. Deze soort laat het hergebuik van minstens 20% toe. Door laboratorium onderzoek moet worden vastgesteld of het asfaltmengsel aan de eisen voldoet die worden gesteld. Dit speciaal bitumen wordt naar Nynas specificatie vervaardigd.

 

Vereisten

Autoweg A1 gelegen tussen Oldenburg en Saarbrücken, is een van de zwaarst bereden verkeersaders van de Bondsrepubliek Duitsland en verbindt het Roergebied met de noord-duitse zeehavens Bremen, Hamburg en Lübeck en tevens voor het afwikkelen van het toeristische verkeer naar de Noord-en Oostzee.

Op dit moment ligt de verkeersbelasting bij circa 68.000 voertuigen per dag. Hierbij ligt het aandeel vrachtverkeer overdag bij 20% en 's nachts zelfs boven de 50%. Deze autobaan is thans onder reconstructie en wordt verbreed van 2 naar 3 banen in beide richtingen. Een ruim 9 kilometer lang part lopend in noordelijke richting is al gereconstrueerd in 2008 en thans loopt de uitvoering van het zuidelijke part. Nadat in 2008 de rijrichting Bremen al is gereconstrueerd wordt thans in 2009 de rijrichting Dortmund gebouwd. In deze bijdrage worden in het bijzonder het wegvak tussen de opritten Lohne/Dinklage en Vechta beschouwd.

Oplossing

Voor asfalt onderlagen wordt de Nypol RX 25/2 (vroeger: Nypol 25 REC2) gebruikt, welk een speciaal polymeer gemodificeerd bitumen is met verjongende eigenschappen welk het hergebruik van minimaal 20% asfaltgranulaat toelaat.

De SMA deklaag wordt met Nynas Endura Z2 (vroeger: Nypol 25 HR) uitgevoerd. Dit bindmiddel is van de groep der Premium hooggemodificeerd met polymeren en tevens gemaakt met verwerkbaarheid verbeterd basisbitumen en toevoegingen. Het Nynas Endura Z2 bindmiddel bezit excellente verwerkbaarheids-eigenschappen en werd speciaal ontwikkeld om een afgewogen oplossing te bieden voor bestandheid tegen permanente vervormingen en flexibiliteit.

Details

Het wegvak in 2008 in noordelijke richting was exact 9.4 kilometers lang en had een oppervlak van 141.000 m2 en is gereconstrueerd in de periode juni tot en met december. De rechterrijbaan wordt 3.75 m breed en de beide inhaalbanen worden elk 3.50 m breed en een vluchtstrook van 2.50 m. In totaal is de breedte van de weg 14.5 meter. Op dit wegvak bevinden zich 2 op- en afritten en een aantal parkeerplaatsen. In 2009 is het tweede wegvak in tegenovergestelde richting aangepakt en weer in de zelfde periode, dus momenteel nog in uitvoering.

Voor deze reconstructie heeft het Ingenieurgesellschaft für Technische Analytik mbh (IFTA) uitgebreide mengselonderzoeken uitgevoerd onder toezicht van Professor Radenberg en de heer Louis. Als consultant voor de opdrachtgever trad de heer Volker Schäfer op van Schäfer Consult - Brake. Het doel was om de wegverbreding door te voeren met een minimum aan hinder voor de werkeersdoorstroming. De uitvoerende aannemer was in 2008 Beton und Monierbau – Werne en in 2009 de combinatie Dickmann, Dahlmann en Oevermann.

De ondergrond van deze autoweg bestaat uit 50 cm steenslag, aangebracht in 3 lagen, en gebonden met 4 tot 5% emulsie en van 3.5 tot 1% cement. Op deze funderingslaag wordt een asfaltverharding gelegd van 24 cm die als volgt is opgebouwd:

14 cm asfalt onderlaag van AC 32 T S 8 cm asfalt onderlaag AC 22 B S met Nypol RX 25/2 en 20% hergebruik asfaltgranulaat 4 cm asfalt toplaag SMA 11 S met Nynas Endura Z2

De toplaag is gemaakt door 2 asfaltspreidmachines in tandem te laten opereren (warm-in-warm) die samen de 14.5 meter brede laag in 1 arbeidsgang hebben aangebracht. Om de temperatuur bij het aanleggen zo goed mogelijk te beheersen is ook nog gebruik gemaakt van 2 shuttle buggies.

De primaire doelstelling van de opdrachtgever is om gedurende de reconstructie de verkeershinder tot een minimum te beperken.

Gebruikte bitumensoorten

Nynas Endura Z2 (voorheen bekend onder de naam: Nynas Nypol 25 HR)

Is een polymeer gemodificeerd bitumen met verwerkbaarheid verbeterende additieven en een speciaal geselecteerd bitumen voor deze toepassing. Deze relatief harde bitumensoort met een penetratie van circa 25, is bestemd voor oppervlakken die blootgesteld worden aan zeer hoge belastingen zoals havenomslaggebieden, container terminals, busstations, vrachtwagenparkeerplaatsen, en verkeersgebieden met hoge staande belastingen, etc. Ondanks deze lage penetratie kan deze bijzondere bitumensoort toch worden gemengd en gelegd bij normale temperaturen van circa 150 -170 ºC.

De verdichtingseigenschappen zijn ook normaal en veroorzaken geen problemen in vergelijking met warmasfalt gemaakt met gewoon wegenbouwbitumen. Het met Nynas Endura Z2 gemaakte asfalt is uiterst goed bestand tegen permanente vervorming. Omdat bij wielspoorproeven, uitgevoerd bij 40 of 50ºC, de spoordiepte verwaarloosbaar is worden op dit asfalt de proeven bij 60 ºC uitgevoerd.

Nypol RX 25/2 (voorheen bekend als: Nynas Nypol 45 REC2)

Nypol RX 25/2 is een polymeer gemodificeerd bitumen, gemaakt met een geselecteerd basisbitumen met verjongende eigenschappen en een verhoogd polymeergehalte om het hergebruik asfaltgranulaat mogelijk te maken. Het op deze wijze gemaakt asfaltmengsel dient uiteindelijk te voldoen aan de specificaties zoals die gelden voor PmB 45 klasse product gemaakt met nieuwe grondstoffen.

Ervaringen

Deze hoog gemodificeerde speciale bitumensoorten met verbeterde verwerkingseigenschappen hebben hun veelzijdigheid getoond in grote projecten zoals container terminals maar ook in kleine projecten zoals op bus station verhardingen en de in een enkele nacht uitgevoerde reconstructie van Oxford street en Regent street in hartje Londen. Voor een succesvolle toepassing in grote wegenwerken is een wijd verwerkingsraam benodigd om onvoorziene situaties te kunnen meesteren en waar men gedwongen is om ook onder minder optimale omstandigheden te werken. Onder zulke omstandigheden moet een optimaal geschikt bindmiddel een 'vergevingsgezinde natuur' hebben en nog steeds tot een asfaltverharding voeren met goede 'performance' eigenschappen. Gedurende de reconstructie in 2008 en in 2009 zijn deze goedige eigenschappen nogmaals bevestigd en het resultaat is een autobaan die voor de volgende tientallen jaren optimaal zal presteren.

'High tech' oplossing en verlengde levensduur

Door de meest geavanceerde asfaltmaterialen te gebruiken verkrijgt men een 'high tech' en lange levensduur autoweg. Een autoweg die duidelijk demonstreert dat asfaltverhardingen de zwaarste belastingen kunnen dragen en dat voor decades. De bekende voordelen van het bouwen met het, vooral in de uitvoering, 'flexibele' materiaal asfalt heeft grote voordelen zoals relatief weinig hinder voor het verkeer en een korte bouwtijd. Een autoweg met een 'high performance' toplaag en een daaronder liggende ondersteunende laag zal een zeer lange gebruiksduur hebben.

Download de informatie over hoe de Nynas Endura Z2/Nypol RX 25/2 gebruikt werd voor de werken in de Autobahn A1 tussen Osnabrück en Bremen. Project Vechta-dinklage Duistland, pdf.

PROJECT NAAM Autobahn A1 tussen Osnabrück en Bremen. Project Vechta-dinklage Duistland

 

WEGEIGENAAR Niedersäsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

 

AANNEMER Rijrichting Noord - Beton und Monierbau Insbrück GmbH - Niederlassung Werne Rijrichting Zuid - Combinatie Dickmann, Dahlmann en Oevermann

 

ASFALT PRODUCENT AMO Asphalt Mischwerke Oberfranken GmbH & CO.KG - Osnabrück

 

DATA 2008 juni tot december - 2009 juni tot december

 

PMB GELEVERD 2000 ton Nynas Endura Z2 en 4500 ton Nypol RX 25/2