E19, Meer, Belgium

De heraanleg van het wegdek op de autosnelweg E19 ter hoogte van Meer, in de onmiddellijke nabijheid van de grensovergang met Nederland, diende met minimale hinder voor het drukke internationale verkeer te gebeuren.
NYNAS BITUMEN NYPOL 68
  • SITE TYPE Snelweg
  • PRODUCT Nypol 68

 

Nypol 68 is een polymeer gemodificeerd bitumen (pmb) en wordt geproduceerd conform de vereisten van de regionale standaardbestekken SB 250. Het product is COPRO gecertificeerd.

Nypol 68 is een polymeer gemodificeerd bitumen (pmb) en wordt geproduceerd conform de vereisten van de regionale standaardbestekken SB 250. Het product is COPRO gecertificeerd.

 

Vereisten

De heraanleg van het wegdek op de autosnelweg E19 ter hoogte van Meer, in de onmiddellijke nabijheid van de grensovergang met Nederland, diende met minimale hinder voor het drukke internationale verkeer te gebeuren. Daarom werd er tijdens het weekend en op feestdagen doorgewerkt, om de hinder tot een noodzakelijk minimum te beperken. Hiervoor waren de werken in 2 fases :

1E FASE: MEER – LOENHOUT (7KM OVER EEN BREEDTE VAN 12METER) 19/4 - 22/4: ca. 17000 ton asfalt afgefreesd 20/4 - 22/4: ca. 12000 ton asfalt (onderlaag) geproduceerd en aangelegd 23/4: ca 5000 ton asfalt (bovenlaag pmb) geproduceerd en aangelegd 24/4 - 25/4: markeringen + signalisatie omzetten voor Fase 2

2E FASE: LOENHOUT – BRECHT (8KM OVER EEN BREEDTE VAN 12METER) 26/4 - 29/4: ca. 20000 ton asfalt afgefreesd 27/4 - 30/4: ca 14000 ton asfalt (onderlaag) geproduceerd en aangelegd 30/4 - 1/5: ca. 6000 ton asfalt (bovenlaag Pmb) geproduceerd en aangelegd 2/5 - 3/5: markeringen aanbrengen + signalisatie verwijderen

Het gefreesde asfalt werd gedeeltelijk in het werk hergebruikt, gedeeltelijk op de asfaltcentrales opgeslagen. De onderlagen waren van het type AB-3A, de toplaag was van het type SMA-C2. De toplaag werd steeds aangebracht met 3 spreidmachines in tandem (naast elkaar) over de volledige breedte (12m).

Oplossing

Gezien een volume van aanlevering van polymeerbitumen in de grootte-orde van ca. 415 ton per dag op 2 dagen, met een interval van 1 week, waarbij weekend-werk en werk op feestdagen, diende er een nauwkeurige planning en tankreservatie op de raffinaderij te gebeuren om vlotte aanmaak en uitlevering van het gemodificeerde bitumen Nypol 68 te bewerkstelligen.

De aanlevering van het bindmiddel gebeurde op 2 asfaltcentrales om zo de voldoende hoeveelheid asfalt op gepaste tijd op de werf te kunnen verwerken.

De toplagen, die met het door Nynas aangeleverde polymeerbitumen werden gemaakt, werden op 2 specifieke data aangebracht, te weten 23 april en 1 mei. De asfaltcentrales dienden dus met vaste kadans toegeleverd te worden.

Details

In de nieuwe naamtypering van Nynas, die ingang vond per 01.04.2008, werd de benaming van het oude Nypol 50/85-50 omgeswitcht naar Nypol 68. In deze nieuwe benaming kunnen we duidelijk onderscheiden dat het om een polymeerbitumen handelt, die als penetratie een waarde heeft rond de 60 (vandaar eerste cijfer een 6) en 8 (tweede cijfer) als ring&kogel klasse. Ook de officiële EN benaming wijzigde voor dit polymeerbitumen van 50/85-50 naar 45/80-50.

De polymeerbitumen werd geproduceerd in de installaties te Antwerpen (Petroplus) met wie Nynas een jarenlang samenwerkingsverband heeft. Door tijdige productie en opslag in gescheiden tanks, werd het hoge aanleverritme van ca. 400 ton per dag gerespecteerd. En door de goede samenwerking verliepen deze cruciale leveringen van bindmiddel zonder horten of stoten. Op deze wijze werden de werkzaamheden binnen het gestelde tijdsbestek afgeleverd. Coördinatie en communicatie tussen de verantwoordelijken binnen Van Wellen en Nynas maakten van dit project een succesvolle samenwerking.

Nynas richt zich voornamelijk op bitumen van extra kwaliteit en heeft zonet een tweede grootschalig project afgewerkt, dat van aanlevering van speciale bitumina voor de E19 te Kontich. Hier worden nieuwe EME onderlagen en tevens SMA toplagen geplaatst binnen een scherp tijdsbestek. Hierover kan u meer lezen in een toekomstige editie van Performance.

WERF E19, Meer, Belgium

 

KLANT- AANNEMER Aannemingen Van Wellen

 

OPDRACHTGEVER Agentschap Wegen en Verkeer

 

ASFALTCENTRALES 2 ; Van Wellen te Doel en Schoten

 

DATUM Aanlevering ca. 815t Nypol 68 op 23.4 en 01.05.2009