Hållbar utveckling

Hållbar styrning

Eurobitume bedriver ett långsiktigt arbete för att hjälpa organisationens medlemmar att förbereda kommande utmaningar i takt med att villkoren på marknaden förändras. Ett exempel är beslutet att bilda Bitumen Sustainability Steering Group (BSSG) med Carl Robertus från Nynas som ordförande.

Projekt

Ryfylketunneln, Norge

Under 2013 inleddes den omfattande byggnationen av Ryfylketunneln och lagom till årsskiftet kunde trafiken släppas på. Det handlar om världens längsta och djupaste underjordiska vägtunnel, 292 m under havsytan, som utgör en del i det så kallade Ryfast-projektet.

Säkerhet

Säkerheten först

”Kom hem säkert” var temat när AggregateIndustries arrangerade en säkerhetsdag.

Noterat

Nynas befriat från amerikanska sanktioner

US Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) meddelade idag att Nynas inte längre blockeras under de sanktioner som är utfärdade mot Venezuela. Som ett resultat av förändringar i Nynas AB:s ägarstruktur, upphävs sanktionerna och amerikanska personer och företag behöver inte längre ett tillstånd från OFAC för transaktioner eller aktiviteter som involverar Nynas AB. Som en konsekvens upphör general license GL 13E att gälla.

Noted

Värdet för kvalitet är lägre

Roberto Crotti, World Economic Forum (WEF), angående tillståndet för det europeiska vägnätet.

Läs intervjun om kopplingen mellan vägar och konkurrenskraft


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.

Ögonblicket
15:30
05 juni
Antwerpen, Belgien

Hilde Soenen, Bitumen Research Manager, förbereder ett prov som ska testas i en Dynamic Shear Rheometer (DSR). Testet genomförs vid ett av Nynas bitumenlaboratorier, i det här fallet det som är inhyst på universitetet i Antwerpen. Genom ett samarbetsavtal har universitetets forskare tillgång till Nynas utrustning, samtidigt som Nynas kan använda universitets faciliteter, bland annat utrustning för asfalttester. Utrustningen möjliggör både konventionella och mer grundläggande tester, till exempel en separat uppsättning för mätning av reologiska egenskaper hos asfaltbruk. Dessutom stärker nu universitetet sin expertis genom att investera i sitt mikroskopilaboratorium, vilket kan bli mycket användbart i framtiden. Samarbetet med universitetet i Antwerpen, som varit till stor fördel för båda parter, går nu in på sitt femte år.

Nya vägval

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon diskuterar hur myndigheter och entreprenörer kan möta de nya krav som branschen står inför.