Noterat

Nynas utser Vice President Group Strategy & Sustainable Development

Johan Andersson har utsetts till Vice President Group Strategy & Sustainable Development i Nynas. Den kombinerade tjänsten markerar Nynas intensifierade ambitioner.

Noterat

Nynas Bitumen tar ett paneuropeiskt grepp

Rafael Renaudeau utses till Vice President Nynas Bitumen och medlem i Nynas Executive Committee. Han kommer att leda en nybildad organisation som täcker alla bitumenmarknadsområden där Nynas finns. Detta är ett steg för att ytterligare stärka Nynas position på marknaden som den ledande bitumenspecialisten.

Projekt

Vägnätet, Sverige

Allt fler bilister klagar på vägarnas standard och efterlyser bättre underhåll, i första hand på det lågtrafikerade vägnätet. Och statistiken ger dem rätt. Kostnaderna för bilreparationer som är kopplade till dåliga vägar ökar i snabb takt.

Projekt

Hessen, Tyskland

Under 2020 har man använt tekniken microsurfacing för att förbättra väggreppet på till- och avfarter på motorvägar i Hessen i Tyskland. På grund av den intensiva trafiken, framför allt i Rhein-Main-området, har entreprenörerna till största del varit tvungna att utföra arbetet nattetid, vilket inneburit stora utmaningar för både medarbetare och maskiner, men också för byggnadsmaterialen.

Noted

Alla huvudaktörer arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat

Katri Eskola, Specialist vägunderhåll Trafikverket i Finland

Diskussionen: COVID-19-pandemin


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.

Ögonblicket
11:45
18 desember
Harburg, Tyskland

Moritz Fenske har just startat lastningen av bitumen på oljetankern Bitland vid en av kajerna på Nynas raffinaderi i Harburg. Det cirka 100 m långa fartyget har en maximal lastförmåga på 4 972 TDW och trafikerar hamnar runt Nordsjön, framförallt för Nynas räkning.

Lastarmen, som Moritz ansluter till fartygets lastmunstycke med hjälp av fjärrkontroll, har en kapacitet på ungefär 300 ton per timme. Den här dagen består lasten av mjuk bitumen, som ska transporteras till raffinaderiet i Göteborg.

I Moritz uppdrag som lastmästare ingår inte bara att ansluta och koppla ifrån lastarmen och ansvara för driften av pumparna – han ska även planera lastningen tillsammans med fartygets kapten och övervaka att alla säkerhetsrutiner följs till punkt och pricka.

Karin Hennung, Product HSE

En övergripande målsättning för Nynas är att minimera produkternas påverkan på hälsa, säkerhet och miljö. En nyckelroll i det arbetet har Product HSE.