Säkerhet

Minimera risken för överkokning

Det är av största vikt att chauffören alltid ser till att tanken inte innehåller vatten eller vattenhaltiga produkter innan lastning av bitumen.

Hållbar utveckling

Nynas investerar för tryggad produktion och bättre miljö

Nynas investerar 190 miljoner kronor för att säkra tillgången på bitumen för den nordiska infrastrukturen. Samtidigt kan utsläppen av koldioxid minskas med 34%.

Intervjun

Vägen till ny mobilitet

En internationell benchmarkingstudie lyfter fram vägbranschens roll i omvandlingen av väginfrastrukturen och utvecklingen mot ny mobilitet.

Noterat

Stopp och full fart framåt

Den 27 november 2020, efter 46 dagar och 8 000 aktiviteter utan vare sig olyckor eller någon personal som smittats av Covid-19, avslutades ett underhållsstopp på Nynas raffinaderi i Harburg.

Noted

Alla huvudaktörer arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat

Katri Eskola, Specialist vägunderhåll Trafikverket i Finland

Diskussionen: COVID-19-pandemin


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.

Ögonblicket
11:45
18 desember
Harburg, Tyskland

Moritz Fenske har just startat lastningen av bitumen på oljetankern Bitland vid en av kajerna på Nynas raffinaderi i Harburg. Det cirka 100 m långa fartyget har en maximal lastförmåga på 4 972 TDW och trafikerar hamnar runt Nordsjön, framförallt för Nynas räkning.

Lastarmen, som Moritz ansluter till fartygets lastmunstycke med hjälp av fjärrkontroll, har en kapacitet på ungefär 300 ton per timme. Den här dagen består lasten av mjuk bitumen, som ska transporteras till raffinaderiet i Göteborg.

I Moritz uppdrag som lastmästare ingår inte bara att ansluta och koppla ifrån lastarmen och ansvara för driften av pumparna – han ska även planera lastningen tillsammans med fartygets kapten och övervaka att alla säkerhetsrutiner följs till punkt och pricka.

Karin Hennung, Product HSE

En övergripande målsättning för Nynas är att minimera produkternas påverkan på hälsa, säkerhet och miljö. En nyckelroll i det arbetet har Product HSE.