Bitumen i endring

I sitt foredrag «Bitumen i endring» på Asfaltdagens ettermiddagsøkt imøtegikk Jon Borge Finset den gamle påstanden om at asfalten var bedre før.

Den tekniske sjefen i Nynas AS fastslo at det er kommet nye og strengere krav til våre veger som blir trafikkert av flere tunge og raskere kjøretøyer, og på de mest belastede veger og flyplasser er det bare superasfalten som monner:

– PmB er benyttet i mange år allerede, og som gir asfaltdekker med høyere deformasjonsmotstand, større fleksibilitet, bedre utmattningsegenskaper og forlenget levetid. Det siste gir også en god miljøgevinst.

Hans syn på den grønne produksjonsvarianten lyder slik:

– Det har vært snakket mye om LTA på denne konferansen. Ved å redusere produksjonstemperaturen fra 150° C til 130° C oppnår vi gode energibesparinger, bedre aldringsegenskaper og ikke minst – bedre arbeidsmiljø.

Han touchet også innom gjenbruk, og det fortreffelige med KFA-ordningen som et godt virkemiddel til å øke gjenbruk. Jon Borge Finset beskrev bitumenmarkedet på denne måten:

– Bitumen utgjør cirka to prosent av det totale oljeforbruket i verden. De siste fem årene har det vært en markert nedgang i bitumen-etterspørselen i Europa. Nedgangen er på 25 prosent. En vesentlig årsak til svikten i bitumenetterspørselen er at det er blitt mindre ressurser til vegbygging i Europa. Dette har vært en medvirkende årsak til ombygging av raffinerier som produserer bitumen i Europa, og som igjen har medført at bitumen på markedet i dag kan være produseret med andre metoder enn med tradisjonelle teknikker. 

Sustainable Development

Grønn revolusjon på Asfaltdagen

«Klimavegen», «Varige Veger», «LTA» og «gjenbruk» er eksempler på miljørelaterte tema som har fått jevnlig oppfølging på Asfaltdagen og andre vegfaglige seminarer i Norge de siste årene. Det skorter ikke på kunnskap om ny og miljøvennlig teknologi og metodebruk. I teorien er bransjen i tidsriktig, grønn modus. Men hva skjer i praksis?

Noted

Investment gaps of more than 20 percent.

The G20’s Global Infrastructure Hub notes in a report that Europe needs to increase road investments by almost USD 1 trillion during 2016–2040.
More at: gihub.org


Subscribe!

Get the print edition of Bitumen Matters.

Click here to get the magazine in English, Swedish or German.