Mineraler for det grønne skiftet

– Stein er vår nye vekstbransje, uttalte direktør i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter, i sitt foredrag om forvaltning av steinressurser på Asfaltdagen.

Hun konstaterte at Norge har store mineralressurser med en anslått videreforedlingsverdi på 8.000 milliarder kroner (jfr. Oljefondets verdi på 8.500 mrd. NOK).

– Det er et velkjent paradoks at alle bruker stein, men ingen vil ha pukkverk i sitt nabolag, sa Gammelsæter.

– Mineraler er det grønne skiftet. Ny teknologi krever nye råstoffer. En elbil bruker tre ganger så mye kobber som en bensinbil. Som en funfact kan jeg ellers fortelle at det er tre gram kvarts fra Tana i enhver smarttelefon i hele verden. Norsk Bergindustri har 10-årsjubileum i år. På disse årene har vi fått en minerallov, en mineralstrategi og en satsingsplan for mineraler, sa hun.

Elisabeth Gammelsæter nevnte bergindustriens framtidige utfordringer som kan sammenfattes i følgende stikkord: Forutsigbarhet, samfunnets aksept, bærekraft og internasjonal konkurransekraft.

Sustainable Development

Grønn revolusjon på Asfaltdagen

«Klimavegen», «Varige Veger», «LTA» og «gjenbruk» er eksempler på miljørelaterte tema som har fått jevnlig oppfølging på Asfaltdagen og andre vegfaglige seminarer i Norge de siste årene. Det skorter ikke på kunnskap om ny og miljøvennlig teknologi og metodebruk. I teorien er bransjen i tidsriktig, grønn modus. Men hva skjer i praksis?

Noted

The score for quality is lower

Roberto Crotti, World Economic Forum (WEF), on the state of the European road network.

Interview on the link between roads and competitiveness


Subscribe!

Get your Bitumen Matters.

Click here to get the magazine in English, Swedish or German.