Bitumen i endring

I sitt foredrag «Bitumen i endring» på Asfaltdagens ettermiddagsøkt imøtegikk Jon Borge Finset den gamle påstanden om at asfalten var bedre før.

Den tekniske sjefen i Nynas AS fastslo at det er kommet nye og strengere krav til våre veger som blir trafikkert av flere tunge og raskere kjøretøyer, og på de mest belastede veger og flyplasser er det bare superasfalten som monner:

– PmB er benyttet i mange år allerede, og som gir asfaltdekker med høyere deformasjonsmotstand, større fleksibilitet, bedre utmattningsegenskaper og forlenget levetid. Det siste gir også en god miljøgevinst.

Hans syn på den grønne produksjonsvarianten lyder slik:

– Det har vært snakket mye om LTA på denne konferansen. Ved å redusere produksjonstemperaturen fra 150° C til 130° C oppnår vi gode energibesparinger, bedre aldringsegenskaper og ikke minst – bedre arbeidsmiljø.

Han touchet også innom gjenbruk, og det fortreffelige med KFA-ordningen som et godt virkemiddel til å øke gjenbruk. Jon Borge Finset beskrev bitumenmarkedet på denne måten:

– Bitumen utgjør cirka to prosent av det totale oljeforbruket i verden. De siste fem årene har det vært en markert nedgang i bitumen-etterspørselen i Europa. Nedgangen er på 25 prosent. En vesentlig årsak til svikten i bitumenetterspørselen er at det er blitt mindre ressurser til vegbygging i Europa. Dette har vært en medvirkende årsak til ombygging av raffinerier som produserer bitumen i Europa, og som igjen har medført at bitumen på markedet i dag kan være produseret med andre metoder enn med tradisjonelle teknikker. 

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noted

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron