Mineraler for det grønne skiftet

– Stein er vår nye vekstbransje, uttalte direktør i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter, i sitt foredrag om forvaltning av steinressurser på Asfaltdagen.

Hun konstaterte at Norge har store mineralressurser med en anslått videreforedlingsverdi på 8.000 milliarder kroner (jfr. Oljefondets verdi på 8.500 mrd. NOK).

– Det er et velkjent paradoks at alle bruker stein, men ingen vil ha pukkverk i sitt nabolag, sa Gammelsæter.

– Mineraler er det grønne skiftet. Ny teknologi krever nye råstoffer. En elbil bruker tre ganger så mye kobber som en bensinbil. Som en funfact kan jeg ellers fortelle at det er tre gram kvarts fra Tana i enhver smarttelefon i hele verden. Norsk Bergindustri har 10-årsjubileum i år. På disse årene har vi fått en minerallov, en mineralstrategi og en satsingsplan for mineraler, sa hun.

Elisabeth Gammelsæter nevnte bergindustriens framtidige utfordringer som kan sammenfattes i følgende stikkord: Forutsigbarhet, samfunnets aksept, bærekraft og internasjonal konkurransekraft.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Noterat

Naturbitumen i Babels torn

Med hjälp av spektroskopi, mikrotomografi och svepelektronmikroskop har forskare kunnat visa att tegelstenarna i det mäktiga tornet fogades samman med naturbitumen.

Noterat

Asfalttikallio förvärvar NCC:s finska asfaltsverksamhet

Asfalttikallio Oy är ett finskt beläggningsföretag som grundades 2012. Nu tar man ett stort steg i sin fortsatta expansion genom förvärvet av NCC:s finska asfaltsverksamhet.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Noted

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.