Mineraler for det grønne skiftet

– Stein er vår nye vekstbransje, uttalte direktør i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter, i sitt foredrag om forvaltning av steinressurser på Asfaltdagen.

Hun konstaterte at Norge har store mineralressurser med en anslått videreforedlingsverdi på 8.000 milliarder kroner (jfr. Oljefondets verdi på 8.500 mrd. NOK).

– Det er et velkjent paradoks at alle bruker stein, men ingen vil ha pukkverk i sitt nabolag, sa Gammelsæter.

– Mineraler er det grønne skiftet. Ny teknologi krever nye råstoffer. En elbil bruker tre ganger så mye kobber som en bensinbil. Som en funfact kan jeg ellers fortelle at det er tre gram kvarts fra Tana i enhver smarttelefon i hele verden. Norsk Bergindustri har 10-årsjubileum i år. På disse årene har vi fått en minerallov, en mineralstrategi og en satsingsplan for mineraler, sa hun.

Elisabeth Gammelsæter nevnte bergindustriens framtidige utfordringer som kan sammenfattes i følgende stikkord: Forutsigbarhet, samfunnets aksept, bærekraft og internasjonal konkurransekraft.

Hållbar utveckling

Hållbar styrning

Eurobitume bedriver ett långsiktigt arbete för att hjälpa organisationens medlemmar att förbereda kommande utmaningar i takt med att villkoren på marknaden förändras. Ett exempel är beslutet att bilda Bitumen Sustainability Steering Group (BSSG) med Carl Robertus från Nynas som ordförande.

Projekt

Ryfylketunneln, Norge

Under 2013 inleddes den omfattande byggnationen av Ryfylketunneln och lagom till årsskiftet kunde trafiken släppas på. Det handlar om världens längsta och djupaste underjordiska vägtunnel, 292 m under havsytan, som utgör en del i det så kallade Ryfast-projektet.

Säkerhet

Säkerheten först

”Kom hem säkert” var temat när AggregateIndustries arrangerade en säkerhetsdag.

Noterat

Nynas befriat från amerikanska sanktioner

US Treasury Department’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) meddelade idag att Nynas inte längre blockeras under de sanktioner som är utfärdade mot Venezuela. Som ett resultat av förändringar i Nynas AB:s ägarstruktur, upphävs sanktionerna och amerikanska personer och företag behöver inte längre ett tillstånd från OFAC för transaktioner eller aktiviteter som involverar Nynas AB. Som en konsekvens upphör general license GL 13E att gälla.

Noted

Värdet för kvalitet är lägre

Roberto Crotti, World Economic Forum (WEF), angående tillståndet för det europeiska vägnätet.

Läs intervjun om kopplingen mellan vägar och konkurrenskraft


Prenumerera!

Få din Bitumen Matters.

Klicka här för att få tidningen på svenska, engelska eller tyska.