Naturbitumen i Babels torn

Med hjälp av spektroskopi, mikrotomografi och svepelektronmikroskop har forskare kunnat visa att tegelstenarna i det mäktiga tornet fogades samman med naturbitumen.

I Gamla Testamentet berättas hur människorna, efter att ha återhämtat sig från syndafloden, beslutade att bygga staden Babylon i dagens Irak. När de började uppföra ett torn, Babels torn, som skulle nå ända upp till himlen satte Gud stopp för bygget, som han uppfattade som ett uttryck för högmod. Som straff spred han ut människorna över jorden och lät dem tala olika språk så att de inte längre kunde förstå varandra.

Det har i alla tider diskuterats huruvida berättelsen om Babels torn har någon
verklig anknytning eller om det bara är en sedelärande historia om mänskligt över-mod. Vår tids arkeologer har dock kunnat visa att det i själva verket uppfördes flera torn under kung Nebukadnessar II:s tid på 500-talet f. Kr. Ett av dessa var speciellt imponerande där det reste sig 80 m över marken. Med hjälp av spektroskopi, mikrotomografi och svepelektronmikroskop har forskarna kunnat visa att tegelstenarna i det mäktiga tornet fogades samman med naturbitumen.

I forna tider användes naturbitumen även i andra applikationer, bland annat som tätningsmedel och för balsamering. Det är viktigt att komma ihåg att detta material skiljer sig från den raffinerade och kontrollerade produkten bitumen, som produceras genom destillation av råolja.

Säkerhet

Uppskattad säkerhetsdag i Norge

För att minimera risken för olyckor och personskador vid lastning och lossning av bitumen genomför Nynas årliga chaufförsträffar.

Projekt

Ringled runt Umeå

Norrlands största stad Umeå har i många år haft problem med dålig luftkvalitet på grund av den intensiva trafiken genom stadens centrala delar. För att leva upp till miljökvalitetsnormerna och även förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet pågår byggandet av en ny 30 km lång ringled runt staden.

Forskning

Italienskt forskningsprojekt

Som en del av Nynas omfattande satsningar på forskning och utveckling pågår flera samarbeten med både kunder och forskningsinstitut. Ett av dessa samarbeten är ett forskningsprojekt med universitetet i Ancona i östra Italien.

Forskning

Kallteknik i blickpunkten

-Nya avancerade analysmetoder för att studera samspelet mellan bitumenemulsioner och mineralytor kan ge viktig kunskap i det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Noted

För att få bästa stabilitet valde vi Nynas Endura N7 som bindemedel

Anders Widman, Site Manager Binab, om beläggningsarbetet på Slussenbron