Nynas news

24.04.2016 14:49

Leveranseguiden 2016 er her!

Nynas er en av Europas største leverandører av bitumen. Vi produserer bitumen i Sverige, Finland, UK og fra 2016 også i Tyskland. Nynas er et av få oljeselskap som i all hovedsak kun produserer bitumen, med unntak av spesialoljer til mangfoldige industrielle formål. Vi har derfor et sterkt fokus på bitumen og anser oss for å være spesialister som leverer bitumen av høy og ikke minst viktig, av jevn kvalitet.

Nynas bruker mye ressurser på forskning og utvikling av nye bituminøse bindemidler som kan bidra til økt levetid på veiene, eller redusert utnyttelse av råvarer, og dermed til en mer bærekraftig utvikling av produkter til veiformål. Vi har derfor utviklet et konsept Nynas ReSolution der vi har lagt en rekke nyutviklede produkter i sortimentet for bærekraftig utvikling. Her finner vi produkter som Nytherm for lavtemperaturasfalt, Nygen for økt gjenbruk, og våre Enduraprodukter for økt levetid på høybelastede veidekker.

Les mer om disse produktene på vår hjemmeside på www.nynas.com.
Og kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Kjell Arne Juul 
Administrerende direktør 
Nynas AS

Last ned PDF

Videre lesning

Tak over hodet

Med riktig type bitumen kan du unngå kostbar og vanskelig renovering av taket. Nynas er en av de ledende leverandørene.

Les mer om Tak over hodet

Nynas appoints Technical & Research Director Bitumen

As from 1 December, Carl Robertus has the responsibility for Bitumen’s technical development at Nynas.

Les mer om Nynas appoints Technical & Research Director Bitumen