sikkerhet

Sikkerhet kommer først i vår bransje, og vi ønsker å holde alle våre kunder informert, både på leder og operativ nivå, og gi dem vår nyeste veiledning for Sikker håndtering av bitumen.

Nynas' sikkerhetsmateriell

 

Siden 2006 har vi jobbet med et omfattende informasjonsmateriell om sikkerhet, som i dag er tilgjengelig på elleve europeiske språk.

Den nyeste oppdateringen, mai 2012, inkluderer de siste retningslinjer og beste praksis fra Eurobitume, REACH forskrifter samt H2S forholdsregler.

Ønsker du å vite mer om Sikker håndtering av bitumen, kan du laste ned vår oppdaterte informasjon om sikkerhet:

Vi har også lagd en kort informasjonsfolder som er enkel å ha med seg, samt to plakater som kan henges opp på ditt kontor:

Se også Eurobitumes retningslinjer for sikker levering,www.eurobitume.eu/hse/safe-handling, og Eurobitumes folder Sikker levering av Bitumen.

Vi har også skrevet en rekke brev om emnet

NYNAS BITUMENSIKKERHETSDATABLAD

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatabladet er den viktigste kommunikasjonskanalen for REACH-relatert informasjon nedover forsyningskjeden. Disse dokumentene er meget omfattende og inneholder informasjon om sikkerhet og bruk, klassifisering og merking, førstehjelp, oppbevaring og håndtering, eksponeringskontroll, transportklassifisering og lignende.

Bitumen er ikke klassifisert som farlig, og det er for tiden ingen juridiske krav om å levere sikkerhetsdatablader for bitumen. Sikkerhetsdatablader inneholder imidlertid svært viktig informasjon om trygg håndtering av bitumen, og det er derfor god bransjepraksis å levere slike, noe Nynas støtter. Sikkerhetsdatablad for Nynas' bitumenprodukter kan lastes ned under Produkter. Gå til Produkter