Nyheter

 • 29.05.2017 15:16

  Eurobitumes mandat er å promotere sikker bruk av bitumen. HMS komiteen og dens arbeidsgrupper arbeider aktivt for å gi ut oppdatert informasjon vedrørende sikker bruk av bitumen.

 • 15.05.2017 11:18

  Vi ønsker deg herved velkommen til å delta i Nynas Sikkerhetskonkurranse for 2017! Nynas fokuserer kontinuerlig på sikkerhet! Meld deg på vår årlige konkurranse og send videre til andre kollegaer!!!

 • 11.04.2017 14:53

  Les mer om våre leveransplasser i Bitumenguiden 2017

 • 31.03.2017 14:11

  Ola Mossblad kan ikke få gjentatt det ofte nok: Viktigheten av å bruke verneutstyr under bitumenhåndtering. Seinest i fjor skrev vi om hans initiativ til en landsomfattende kartlegging av sikker bitumenhåndtering i regi av EBA (Stopp&Belägg nr. 1.2016).

 • 13.02.2017 16:07

  Når anlegget for utlasting av bitumen skulle planlegges og bygges i Harburg sto sikkerheten øverst på agendaen. Det helautomatiserte anlegget har fått fallsikring og overfyllingsvern som i sin tur er koblet til en database for dokumentasjon og kontroll.

 • 25.11.2016 11:38

  – Ingen regjering i moderne tid har bevilget så mye til veg som denne. Forfallet er redusert, og kan være helt borte i 2030, sier Nikolai Astrup til Stopp&Belägg.

 • 16.09.2016 12:28

  Nynas has started the first truck deliveries of bitumen from the Harburg refinery, located close to Hamburg, Germany.

 • 19.08.2016 10:02

  EBA er godt i gang med en landsomfattende kartlegging av sikker bitumenhåndtering ved medlemmenes asfaltfabrikker. Arbeidet ledes av Ola Mossblad.

 • 16.08.2016 11:54

  En jury i Nynas har som vanlig gått igjennom svarene, hvor loddtrekkingen ble utført av en offisiell representant her i Drammen. Premien er en studietur til Nynas nye raffineri i Harburg, Tyskland.

 • 11.05.2016 14:37

  Vi ønsker deg herved velkommen til å delta i Nynas Sikkerhetskonkurranse for 2016! Nynas fokuserer kontinuerlig på sikkerhet! Meld deg på vår årlige konkurranse og send videre til andre kollegaer!!!

 • 11.05.2016 14:05

  Les mer om våre leveransplasser i leveranseguiden 2016

 • 02.09.2015 13:59

  Fire asfaltlag a 10 personer fra Veidekke la ut nærmere 20.000 tonn asfalt på 70 timer på Oslo Lufthavns vestre bane. Geir Lange tror dette må være Norgesrekord!

 • 26.11.2014 14:23

  Etatsprogrammet Varige Veger i regi av Statens vegvesens teknologiseksjon er i sluttfasen med flere nyvinninger etter fire år med kontinuerlig forskning og utvikling. Ønsket effektmål er som programmets tittel antyder – levetidsforlengelse!

 • 11.06.2014 15:11

  Den 5. juni signerte Nynas og Statoil kjøpsavtale på bitumen depotet i Drammen, Norge.

 • 21.03.2014 11:20

  Regjeringen Solberg bebuder tempo-økning i vegutbyggingen. Finansieringen skal sikres gjennom å opprette et infrastrukturfond med øremerkede midler og uttak av en større andel av oljeformuen.

STOPP & BELÄGG

Stopp & Belägg

 

Stopp & Belägg er et fagblad som trykkes og publiseres av Nynas. Her finner du interessante intervjuer med eksperter fra industrien og kan lese om det nyeste innen asfalt og forskjellige jobber som er utført i Norden.  Les mer om Stopp & Belägg