Nyheter

  1. Produkter
  2. Nyheter
  3. Bruksområder
  4. Knowledge tank
  5. Vårt fokus
  6. Sikkerhet
  7. Bransjeforeninger
Bitumen for asfaltdekker

11.05.2016 14:05

Leveranseguiden 2016

Les mer om våre leveransplasser i leveranseguiden 2016

Nynas er en av Europas største leverandører av bitumen. Vi produserer bitumen i Sverige, Finland, UK og fra 2016 også i Tyskland. Nynas er et av få oljeselskap som i all hovedak kun produserer bitumen, med unntak av spesialoljer til mangfoldige industrielle formål. Vi har derfor et sterkt fokus på bitumen og anser oss for å være spesialister som leverer bitumen av høy og ikke minst viktig, av jevn kvalitet.
Nynas bruker mye ressurser på forskning og utvikling av nye bituminøse bindemidler som kan bidra til økt levetid på veiene, eller redusert utnyttelse av råvarer, og dermed til en mer bærekraftig utvikling av produkter til veiformål. Vi har derfor utviklet et konsept ReSolution der vi har lagt en rekke nyutviklede produkter i sortimentet for bærekraftig utvikling. Her finner vi produkter som Nytherm for lavtemperaturasfalt, Nygen for økt gjenbruk, og våre Enduraprodukter for økt levetid på høybelastede
veidekker.
Les mer om disse produktene her på vår hjemmeside.
Og kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Kjell Arne Juul, Administrerende direktør, Nynas AS

Les mer i leveranseguiden 2016