sikkerhet

Sikkerhet kommer først i vår bransje, og vi ønsker å holde alle våre kunder informert, både på leder og operativ nivå, og gi dem vår nyeste veiledning for Sikker håndtering av bitumen. Sikkerhet er ingen tilfeldighet. Observer, tenk og reager!

Nynas sikkerhetsmateriell

Sikkerhet kommer først i vår bransje, og vi ønsker å holde alle våre kunder informert, både på leder og operativ nivå, og gi dem vår nyeste veiledning for Sikker håndtering av bitumen.

Ønsker du å vite mer om Sikker håndtering av bitumen, kan du laste ned vår oppdaterte informasjon om sikkerhet:

Vi har også lagd en kort informasjonsfolder som er enkel å ha med seg, samt to plakater som kan henges opp på ditt kontor:

Se også Eurobitumes retningslinjer for sikker levering,www.eurobitume.eu/hse/safe-handling, og Eurobitumes folder Sikker levering av Bitumen.

 

NYNAS BITUMENSIKKERHETSDATABLAD

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatabladet er den viktigste kommunikasjonskanalen for REACH-relatert informasjon nedover forsyningskjeden. Disse dokumentene er meget omfattende og inneholder informasjon om sikkerhet og bruk, klassifisering og merking, førstehjelp, oppbevaring og håndtering, eksponeringskontroll, transportklassifisering og lignende.

Bitumen er ikke klassifisert som farlig, og det er for tiden ingen juridiske krav om å levere sikkerhetsdatablader for bitumen. Sikkerhetsdatablader inneholder imidlertid svært viktig informasjon om trygg håndtering av bitumen, og det er derfor god bransjepraksis å levere slike, noe Nynas støtter. Sikkerhetsdatablad for Nynas' bitumenprodukter kan lastes ned under Produkter. Gå til Produkter