Nyheter

  1. Produkter
  2. Nyheter
  3. Bruksområder
  4. Knowledge tank
  5. Vårt fokus
  6. Sikkerhet
  7. Bransjeforeninger
Bitumen for asfaltdekker

11.04.2017 14:53

Bitumenguiden 2017

Les mer om våre leveransplasser i Bitumenguiden 2017

Å benytte bitumen som bindemiddel i asfalt er en bærekraftig måte å benytte olje på. Størsteparten av oljen som raffineres til ferdige produkter i dag, benyttes til forbrenning i en motor eller til oppvarming, noe som bidrar til utslipp av karbondioksid og drivhuseffekt. Bitumen i asfalt derimot, blir liggende på vei eller tak i mange år, ja opptil flere tiår. Og når tiden er inne for å reasfaltere, kan asfalten resirkuleres 100%.

En reasfaltering, i likhet med vanlig asfaltering, bidrar naturligvis til utslipp av karbondioksid. For å redusere dette utslippet, ønsker vi at asfalten på veien eller flyplassen skal ligge lengst mulig. Målsetningen er å øke asfaltens levetid enda mer. Ikke bare er det bedre for miljøet, men også god samfunnsøkonomi.

Nynas ønsker med sine produkter å bidra til dette, og har derfor utviklet en serie produkter som er en del av vår satsing på bærekraftige produkter. Våre Premium Produkter i serien Nynas Endura har unike egenskaper som er en del av de bærekraftige løsningene – vi kaller det ReSolution. Les mer om disse produktene på side 5, og om bruksområder i vår Produktvelger på side 8 og 9. 

Lykke til med sesongen 2017.

Kjell Arne Juul, Administrerende direktør, Nynas AS

Les mer i Bitumenguiden 2017

Videre lesning

Leveranseguiden 2016 er her!

Nynas er en av Europas største leverandører av bitumen. Vi produserer bitumen i Sverige, Finland, UK og fra 2016 også i Tyskland. Nynas er et av få oljeselskap som i all hovedsak kun produserer bitumen, med unntak av spesialoljer til mangfoldige industrielle formål. Vi har derfor et sterkt fokus på bitumen og anser oss for å være spesialister som leverer bitumen av høy og ikke minst viktig, av jevn kvalitet.

Les mer om Leveranseguiden 2016 er her!

Tak over hodet

Med riktig type bitumen kan du unngå kostbar og vanskelig renovering av taket. Nynas er en av de ledende leverandørene.

Les mer om Tak over hodet

Nynas appoints Technical & Research Director Bitumen

As from 1 December, Carl Robertus has the responsibility for Bitumen’s technical development at Nynas.

Les mer om Nynas appoints Technical & Research Director Bitumen