Nyheter

  1. Produkter
  2. Nyheter
  3. Bruksområder
  4. Knowledge tank
  5. Vårt fokus
  6. Sikkerhet
  7. Bransjeforeninger
Bitumen for asfaltdekker

23.04.2018 10:29

Bitumenguiden 2018

Les om våre produkter og depotenes åpningstider i Bitumenguiden 2018 .

Ved å investere i PMB fabrikk i Drammen kan vi tilby mer pålitelige leveranser av polymermodifisert bitumen. I tillegg vil en ny 6 000 m3 tank gjøre oss mer robuste og sikre tilgang på bitumen nær markedet i høysesong for asfaltproduksjon. Vi håper den nye investeringen også vil gi en betydelig miljøgevinst for samfunnet i form av redusert CO2-utslipp.

Det vil gå langt færre tankbiler med bitumen fra Sverige til Norge allerede nå i 2018 som resultat av de nye investeringene. For å møte kundenes økte behov, har vi derfor nå bygget en helt ny lagertank og økt vår kapasitet til hele 16 000 m3. Vi har også satt op en helt ny PMB fabrikk med fire lagertanker til ferdigprodusert PMB.

Sikkerhet er ingen ulykker

Vårt mål er null ulykker! Derfor har vi investert i helt nye sikkerhetsinstallasjoner under lasting av bitumen som skal beskytte sjåførene mot sprut av glovarm bitumen. Det jobbes også kontinuerlig med å forbedre ulike sikkerhetstiltak våre kunder kan iverksette på sine asfaltfabrikker.

Performance Programme og ReSolution

Nynas jobber kontinuerlig med å tilby produkter og løsninger som kan øke kvaliteten og livslengden på norske veier. Vi er spesialister på bitumen og ledende leverandør i Europa. Vårt fokus er å levere jevne kvaliteter som gjør asfaltproduksjonen forutsigbar. Vi er i svært opptatt av miljøet og har derfor utviklet et eget ReSolution program med produkter som kan redusere CO2 utslippet, øke livslengden, gjenbruke asfalt og forbedre arbeidsmiljøet for asfaltutleggerne.

Lykke til med sesongen!

 

Les mer i Bitumenguiden 2018

Videre lesning

Leveranseguiden 2016 er her!

Nynas er en av Europas største leverandører av bitumen. Vi produserer bitumen i Sverige, Finland, UK og fra 2016 også i Tyskland. Nynas er et av få oljeselskap som i all hovedsak kun produserer bitumen, med unntak av spesialoljer til mangfoldige industrielle formål. Vi har derfor et sterkt fokus på bitumen og anser oss for å være spesialister som leverer bitumen av høy og ikke minst viktig, av jevn kvalitet.

Les mer om Leveranseguiden 2016 er her!

Tak over hodet

Med riktig type bitumen kan du unngå kostbar og vanskelig renovering av taket. Nynas er en av de ledende leverandørene.

Les mer om Tak over hodet

Nynas appoints Technical & Research Director Bitumen

As from 1 December, Carl Robertus has the responsibility for Bitumen’s technical development at Nynas.

Les mer om Nynas appoints Technical & Research Director Bitumen