Nyheter

  1. Produkter
  2. Nyheter
  3. Bruksområder
  4. Knowledge tank
  5. Vårt fokus
  6. Sikkerhet
  7. Bransjeforeninger
  8. Bitumen Matters
Bitumen for asfaltdekker

19.08.2016 10:02

EBA-kartlegging av asfaltfabrikker

EBA er godt i gang med en landsomfattende kartlegging av sikker bitumenhåndtering ved medlemmenes asfaltfabrikker. Arbeidet ledes av Ola Mossblad.

Nå blir det utarbeidet en minstekravliste som må oppfylles ved hver enkelt asfaltfabrikk, som her, ved Lemminkäinen asfaltfabrikk utenfor Harstad.

Det er HMS-utvalget for vei i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) som har regien på dette arbeidet. Utvalget består av representanter for sju asfaltentreprenører. Det har EBAs avdelingsleder for vei og jernbane, Arne Aakre , som sekretær, og ledes av ingen ringere enn Ola Mossblad fra Nynas. Han var også initiativtaker.

Hva var bakgrunnen for dette prosjektet, Ola?

 – I de siste år har vi registrert en økning i antall uhell og avvik i forbindelse med lossing av bitumen. Det var derfor enighet blant HMS-komiteens medlemmer om å ta en gjennomgang av sikkerheten når det gjelder lossing og håndtering av bitumen på asfaltfabrikkene. Det første vi gjorde var å opprette en bitumengruppe som skulle ha som oppgave å kartlegge tilstand på fabrikkene og utbedre eventuelle mangler.

– Kartleggingen er basert på Eurobitumes retningslinjer for «Sikker levering av bitumen». Disse retningslinjene skriver seg tilbake til 2010-2011 da vi hadde en form for kartlegging/revisjon av fabrikker. Kartleggingen vi gjorde nå gikk ut elektronisk med spørsmål til et 70-tall fabrikker.

HMS og skadeforebygging er et tema du virkelig brenner for?

 – Ja, i Nynas har vi høy fokus på sikkerhet, og vi har nulltoleranse for uønskede hendelser, både her på huset og hos våre samarbeidspartnere!

Ola & co har vært supereffektive med gjennomføringen av denne undersøkelsen. Gruppen hadde sitt første planleggingsmøte i midten av januar i år. På to hektiske uker ble en mengde detaljerte spørsmål formulert, systematisert og utsendt elektronisk den 24. januar. Ved svarfristens utløp knappe to uker seinere (19.02) forelå svar fra hele 65 fabrikker.

– Vi er utrolig godt fornøyd med responsen. Mange ga uttrykk for at det var en vekker å få frisket opp kunnskapene om sikkerhet. Det som nå skjer er at det blir utarbeidet en minstekravliste som må oppfylles ved hver asfaltfabrikk, sier Ola Mossblad.

Her er noen utsnitt fra de skriftlige besvarelsene som kom inn i forbindelse med kartleggingen: «Vi har tydeligvis en god del å ta tak i.»…«Omfattende, men svært fornuftig. Viktig at det ikke blir straffereaksjoner for å være ærlig.»…«Veldig bra tiltak, gir oss et godt innblikk i våre mangler og behov for oppdatering, regner med at vi får en tilbakemelding på dette.»

– Honnør til Ola Mossblad i «HMS-utvalg Vei» som tok initiativet til denne kartleggingen. Asfaltfabrikkene gikk «all in» med besvarelser. Fantastisk respons. Nå som vi er vi ferdige med kartleggingen kan vi gå inn i oppfølgingsfasen med mye konkret og verdifullt materiale, sier avdelingsleder i EBA for Vei og Jernbane, Arne Aakre.

Videre lesning

Leo Helland er utnevnt til interim administrerende direktør for vår norske virksomhet i Nynas AS.

Leo er utdannet innenfor petroleumsteknologi ved Universiteter i Stavanger, og Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI innen økonomi, strategi og ledelse.

Les mer om Leo Helland er utnevnt til interim administrerende direktør for vår norske virksomhet i Nynas AS.

Mikael Blank - new Business Area Director acting, Bitumen Nordic

Mikael Blank has taken over the position as Business Area Director acting for Nynas Bitumen Nordic.

Les mer om Mikael Blank - new Business Area Director acting, Bitumen Nordic