Nyheter

  1. Produkter
  2. Nyheter
  3. Bruksområder
  4. Knowledge tank
  5. Vårt fokus
  6. Sikkerhet
  7. Bransjeforeninger
  8. Bitumen Matters
Bitumen for asfaltdekker

19.05.2020 09:08

Mikael Blank - new Business Area Director acting, Bitumen Nordic

Mikael Blank has taken over the position as Business Area Director acting for Nynas Bitumen Nordic.

Mikael has been a Nynas employee since 2009, starting in Manufacturing followed by the position as Operations Manager in Bitumen Nordic 2012.

Peter Bäcklund has decided to retire, after having served Nynas during the past 34 years. Since February 2008, Peter held the position as Business Area Director, Bitumen Nordic.

Videre lesning

Bitumenguiden 2021

Vi går nå inn i en ny bitumensesong. Her kan du laste ned årets bitumenguide med informasjon om de produkter som Nynas tilbyr i år. Du vil også finne oppdatert kontaktinformasjon, samt våre gjeldene sikkerhetskrav under lasting og lossing av bitumen.

Les mer om Bitumenguiden 2021

Leo Helland er utnevnt til interim administrerende direktør for vår norske virksomhet i Nynas AS.

Leo er utdannet innenfor petroleumsteknologi ved Universiteter i Stavanger, og Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI innen økonomi, strategi og ledelse.

Les mer om Leo Helland er utnevnt til interim administrerende direktør for vår norske virksomhet i Nynas AS.