Nyheter

  1. Produkter
  2. Nyheter
  3. Bruksområder
  4. Knowledge tank
  5. Vårt fokus
  6. Sikkerhet
  7. Bransjeforeninger
Bitumen for asfaltdekker

09.04.2018 16:01

Nå tar vi skrittet videre for å gjøre våre leveranser enda sikrere!

Det er etablert minstekrav for sikker levering og håndtering av bitumen på asfaltfabrikken. Minstekraven gjelder for EBA’s (Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg) medlemmer samt for Nynas kunder for øvrig.

Minstekravene er basert på Eurobitumes retningslinjer om Sikker levering av bitumen som ble distribuert av Nynas og EBA i 2011.

Last ner: Minstekrav for sikker levering og håndtering av bitumen på asfaltfabrikken

Videre lesning

Nynas reorganisation completed

Today, the decision to adopt Nynas composition from 30 November 2020 became final in Södertörn District Court. This means that Nynas company reorganisation is formally completed and that Nynas creditors will be paid in accordance with the composition agreement.

Les mer om Nynas reorganisation completed

Nynas reorganisation formally expected to be completed in January 2021

The district court's decision of 30 November to confirm the composition in Nynas AB's corporate reorganisation has been appealed by the Swedish Tax Agency on 21 December. Extraordinary reasons have since been applied based on approval of the administrators as of 22 December 2020 and Nynas has today paid in full to the Swedish Tax Agency and thus the Swedish Tax Agency no longer has any claim.

Les mer om Nynas reorganisation formally expected to be completed in January 2021