Nyheter

  1. Produkter
  2. Nyheter
  3. Bruksområder
  4. Knowledge tank
  5. Vårt fokus
  6. Sikkerhet
  7. Bransjeforeninger
Bitumen for asfaltdekker

16.09.2016 12:28

Nynas starts up bitumen truckloading at the Harburg Refinery

Nynas has started the first truck deliveries of bitumen from the Harburg refinery, located close to Hamburg, Germany.

Videre lesning

Tak over hodet

Med riktig type bitumen kan du unngå kostbar og vanskelig renovering av taket. Nynas er en av de ledende leverandørene.

Les mer om Tak over hodet