Nyheter

  1. Produkter
  2. Nyheter
  3. Bruksområder
  4. Knowledge tank
  5. Vårt fokus
  6. Sikkerhet
  7. Bransjeforeninger
Bitumen for asfaltdekker

31.03.2017 14:11

Olas vernebag

Ola Mossblad kan ikke få gjentatt det ofte nok: Viktigheten av å bruke verneutstyr under bitumenhåndtering. Seinest i fjor skrev vi om hans initiativ til en landsomfattende kartlegging av sikker bitumenhåndtering i regi av EBA (Stopp&Belägg nr. 1.2016).

Kartleggingen ga Ola hint om at de ansatte på asfaltfabrikken bør ha verneutstyr tilgjengelig og bruke det når de skal håndtere bitumen, ved reparasjoner på tanker/pumper eller når de er i nærheten av tankbilen under lossing av bitumen.

Han startet søk i markedet etter egnede produkter og løsninger. Det var ikke enkelt, men etter flere måneders research fikk han, etter tips fra en entreprenør, kontakt med en norsk produsent som påtok seg å spesialdesigne en vernebag med plass til alle bestanddelene. Den kunne også brukes som ryggsekk. Konseptet ble godkjent av EBA.

Olas vernebag inneholder hjelm med visir, vernehansker og en overtrekksdress i flam-mehemmende stoff. Her fins dessuten et brannskadekort (Eurobitume), en DVD med sikkerhetsinfo samt en liten flaske olivenolje som påføres huden for å lindre brannskader. Produktet er til salgs.

Tommelen opp: Ola med sin spesialdesignede vernebag på ryggen inneholder hjelm med visir, vernehansker og en over-trekksdress i flammehemmende stoff - pluss diverse remedier. 

Videre lesning

Tak over hodet

Med riktig type bitumen kan du unngå kostbar og vanskelig renovering av taket. Nynas er en av de ledende leverandørene.

Les mer om Tak over hodet