Nyheter

  1. Produkter
  2. Nyheter
  3. Bruksområder
  4. Knowledge tank
  5. Vårt fokus
  6. Sikkerhet
  7. Bransjeforeninger
  8. Bitumen Matters
Bitumen for asfaltdekker

31.03.2017 14:11

Olas vernebag

Ola Mossblad kan ikke få gjentatt det ofte nok: Viktigheten av å bruke verneutstyr under bitumenhåndtering. Seinest i fjor skrev vi om hans initiativ til en landsomfattende kartlegging av sikker bitumenhåndtering i regi av EBA (Stopp&Belägg nr. 1.2016).

Kartleggingen ga Ola hint om at de ansatte på asfaltfabrikken bør ha verneutstyr tilgjengelig og bruke det når de skal håndtere bitumen, ved reparasjoner på tanker/pumper eller når de er i nærheten av tankbilen under lossing av bitumen.

Han startet søk i markedet etter egnede produkter og løsninger. Det var ikke enkelt, men etter flere måneders research fikk han, etter tips fra en entreprenør, kontakt med en norsk produsent som påtok seg å spesialdesigne en vernebag med plass til alle bestanddelene. Den kunne også brukes som ryggsekk. Konseptet ble godkjent av EBA.

Olas vernebag inneholder hjelm med visir, vernehansker og en overtrekksdress i flam-mehemmende stoff. Her fins dessuten et brannskadekort (Eurobitume), en DVD med sikkerhetsinfo samt en liten flaske olivenolje som påføres huden for å lindre brannskader. Produktet er til salgs.

Tommelen opp: Ola med sin spesialdesignede vernebag på ryggen inneholder hjelm med visir, vernehansker og en over-trekksdress i flammehemmende stoff - pluss diverse remedier. 

Videre lesning

Leo Helland er utnevnt til interim administrerende direktør for vår norske virksomhet i Nynas AS.

Leo er utdannet innenfor petroleumsteknologi ved Universiteter i Stavanger, og Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI innen økonomi, strategi og ledelse.

Les mer om Leo Helland er utnevnt til interim administrerende direktør for vår norske virksomhet i Nynas AS.

Mikael Blank - new Business Area Director acting, Bitumen Nordic

Mikael Blank has taken over the position as Business Area Director acting for Nynas Bitumen Nordic.

Les mer om Mikael Blank - new Business Area Director acting, Bitumen Nordic